Kui õpilane on edukalt täitnud kõik õppekavas ettenähtud nõuded, antakse talle Koolituse läbimise tunnistus.

Tunnistusel märgitakse järgmised andmed:

 • Koolitatava nimi ja isikukood;
 • Koolitusasutuse nimi ja registrikood, mis viis koolituse läbi;
 • Koolituse toimumise aeg;
 • Tunnistuse väljaandmise kuupäev;
 • Tunnistuse number;
 • Eksami protokolli number ja kuupäev.

Kui õpilane ei ole õppekava nõudeid täitnud või on neid täitnud ainult osaliselt, antakse talle Koolitusel osalemise tõend. Õpilasel on võimalus aasta jooksul täita õppekava nõuded (aasta möödudes tuleb koolitus uuesti tasuda).

Tõendil märgitakse järgmised andmed:

 • Koolitusel osaleja nimi ja isikukood;
 • Koolitusasutuse nimi ja registrikood, mis viis koolituse läbi;
 • Õppekava nimi;
 • Koolituse toimumise aeg ja maht;
 • Tõendi väljaandmise koht ja kuupäev;
 • Tõendi number;
 • Koolitajate nimed.

Tõendil või selle lisal märgitakse saavutatud õpitulemused ja õpitulemuste saavutamise hindamise meetodid (näiteks eksam, test või praktiline töö). Tunnistus või tõend allkirjastatakse autokooli direktori poolt ettenähtud korras.