Sektsioon 9. Lisateabe märgid (tahvlid) Artikkel 20.
Üldine informatsioon
(1) Tahvlid täpsustavad või piiravad märkide kehtivust, mille alla need on paigaldatud. Tahvlid 822–825 "Märgi kehtivusala" ja 834 "Parema liikumissuuna või põhimaantee suunamuutuse suund" võivad asuda märgi kõrval.
(2) Kui tahvlil pole vajalikku sümbolit, võib selle asendada tekstiga.
(3) Tahvlite graafilised kujutised on esitatud määruse lisas 8.
Artikkel 21. Tahvlid ja nende tähendused
Järgmised tahvlid ja nende tähendused on paigaldatud:
```html
Pilt Kirjeldus
Tahvel 811 "Kaugus objektist" näitab kaugust märgist ohtliku koha või ohtliku teeosa alguseni, konkreetse keelu või piirangu kehtivuse ala alguseni, objekti või koha suunas, mis asub sama suunas;
Tahvel 812 "Kaugus objektist" näitab suunda ja kaugust märgist ohtliku koha või ohtliku teeosa alguseni või konkreetse objekti või koha suunas. Otse noolega näidatakse pöörde suunda märgil, mis on paigaldatud otse enne pöördekohale jõudmist, ja kõvera noolega – märgil, mis on paigaldatud teatud kaugusele pöördekohast;
Tahvel 813 "Kaugus objektist" näitab suunda ja kaugust märgist ohtliku koha või ohtliku teeosa alguseni või konkreetse objekti või koha suunas. Otse noolega näidatakse pöörde suunda märgil, mis on paigaldatud otse enne pöördekohale jõudmist, ja kõvera noolega – märgil, mis on paigaldatud teatud kaugusele pöördekohast;
Tahvel 814 "Kaugus objektist" näitab suunda ja kaugust märgist ohtliku koha või ohtliku teeosa alguseni või konkreetse objekti või koha suunas. Otse noolega näidatakse pöörde suunda märgil, mis on paigaldatud otse enne pöördekohale jõudmist, ja kõvera noolega – märgil, mis on paigaldatud teatud kaugusele pöördekohast;
Tahvel 815 "Kaugus objektist" näitab suunda ja kaugust märgist ohtliku koha või ohtliku teeosa alguseni või konkreetse objekti või koha suunas. Otse noolega näidatakse pöörde suunda märgil, mis on paigaldatud otse enne pöördekohale jõudmist, ja kõvera noolega – märgil, mis on paigaldatud teatud kaugusele pöördekohast;
Tahvel 813 "Kaugus objektist" koos märgiga 361 "Peatumine keelatud" näitab vastavalt ala suunda ja ulatust paremale märgist, kui peatumine ja parkimine on keelatud ühepoolsest märgist paremal ristmikul, tee ääres asuvas ruumis, hoone ees või muul laial alal;
Tahvel 813 "Kaugus objektist" koos märgiga 362 "Parkimine keelatud" näitab vastavalt ala suunda ja ulatust paremale märgist, kui parkimine on keelatud ühepoolsest märgist paremal ristmikul, tee ääres asuvas ruumis, hoone ees või muul laial alal;
Tahvel 813 "Kaugus objektist" koos märgiga 363 "Parkimine keelatud paaritu arvu kuupäevadel" näitab vastavalt ala suunda ja ulatust paremale märgist, kui parkimine on keelatud ühepoolsest märgist paremal ristmikul, tee ääres asuvas ruumis, hoone ees või muul laial alal;
Tahvel 813 "Kaugus objektist" koos märgiga 364 "Parkimine keelatud paarisarvu kuupäevadel" näitab vastavalt ala suunda ja ulatust paremale märgist, kui parkimine on keelatud ühepoolsest märgist paremal ristmikul, tee ääres asuvas ruumis, hoone ees või muul laial alal;
Tahvel 815 "Kaugus objektist" koos märgiga 361 "Peatumine keelatud" näitab vastavalt ala suunda ja ulatust vasakule märgist, kui peatumine ja parkimine on keelatud ühepoolsest märgist paremal ristmikul, tee ääres asuvas ruumis, hoone ees või muul laial alal;
Tahvel 815 "Kaugus objektist" koos märgiga 362 "Parkimine keelatud" näitab vastavalt ala suunda ja ulatust vasakule märgist, kui parkimine on keelatud ühepoolsest märgist paremal ristmikul, tee ääres asuvas ruumis, hoone ees või muul laial alal;
Tahvel 815 "Kaugus objektist" koos märgiga 363 "Parkimine keelatud paaritu arvu kuupäevadel" näitab vastavalt ala suunda ja ulatust vasakule märgist, kui parkimine on keelatud ühepoolsest märgist paremal ristmikul, tee ääres asuvas ruumis, hoone ees või muul laial alal;
Tahvel 815 "Kaugus objektist" koos märgiga 364 "Parkimine keelatud paarisarvu kuupäevadel" näitab vastavalt ala suunda ja ulatust vasakule märgist, kui parkimine on keelatud ühepoolsest märgist paremal ristmikul, tee ääres asuvas ruumis, hoone ees või muul laial alal;
Tahvel 816 "Kaugus objektist" näitab kaugust märgist 221 "Andke teed" kohustusliku peatumise kohale, kui enne ristmikku on paigaldatud märk 222 "Peatu ja anna teed";
Tahvel 817a "Kaugus objektist" näitab kaugust ja suunda ohutussaare möödasõidule keset teed või muid objekte;
Tahvel 817b "Kaugus objektist" näitab kaugust ja suunda ohutussaare möödasõidule keset teed või muid objekte;
Tahvel 817c "Kaugus objektist" näitab kaugust ja suunda ohutussaare möödasõidule keset teed või muid objekte;
Tahvel 821 "Märgi kehtivusala" näitab ohtliku teeosa ulatust, mis on tähistatud hoiatava märgiga;
Tahvel 821 "Märgi kehtivusala" näitab ohtliku teeosa ulatust, mis kuulub märgi 351 "Maksimaalne kiirus" keelualasse;
Tahvel 821 "Märgi kehtivusala" näitab ohtliku teeosa ulatust, mis kuulub märgi 352 "Keelatud möödasõit" keelualasse;
Tahvel 821 "Märgi kehtivusala" näitab ohtliku teeosa ulatust, mis kuulub märgi 353 "Keelatud raskeveokite möödasõit" keelualasse;
Tahvel 821 "Märgi kehtivusala" näitab ohtliku teeosa ulatust, mis kuulub märgi 354 "Minimaalne kaugus" keelualasse;
Tahvel 821 "Märgi kehtivusala" näitab ohtliku teeosa ulatust, mis kuulub märgi 355 "Helisignaali andmine keelatud" keelualasse;
Tahvel 821 "Märgi kehtivusala" näitab ohtliku teeosa ulatust, mis kuulub märgi 451 "Minimaalne kiirus" kohustuslikku alasse;
Tahvel 821 "Märgi kehtivusala" näitab lähedal asuva kõnnitee parkimisala ulatust koos paigaldatud parkimismeetodiga;
Tahvel 821 "Märgi kehtivusala" näitab soovitatava maksimaalse kiirusega teelõigu ulatust, mis on märgitud märgiga 556 "Soovitatav kiirus";
Tahvel 821m "Märgi kehtivusala" näitab ohtliku teeosa ulatust, mis on tähistatud hoiatava märgiga;
Tahvel 821m "Märgi kehtivusala" näitab ohtliku teeosa ulatust, mis kuulub märgi 351 "Maksimaalne kiirus" keelualasse;
Tahvel 821m "Märgi kehtivusala" näitab ohtliku teeosa ulatust, mis kuulub märgi 352 "Keelatud möödasõit" keelualasse;
Tahvel 821m "Märgi kehtivusala" näitab ohtliku teeosa ulatust, mis kuulub märgi 353 "Keelatud raskeveokite möödasõit" keelualasse;
Tahvel 821m "Märgi kehtivusala" näitab ohtliku teeosa ulatust, mis kuulub märgi 354 "Minimaalne kaugus" keelualasse;
Tahvel 821m "Märgi kehtivusala" näitab ohtliku teeosa ulatust, mis kuulub märgi 355 "Helisignaali andmine keelatud" keelualasse;
Märk 821m "Märgi mõjuala" näitab tee ohtliku lõigu pikkust, mis kuulub märgi 451 "Minimaalne kiirus" nõude alla;
Märk 821m "Märgi mõjuala" näitab parkimisplatsi kõrval asuva kõnniteega piirneva parkimisala pikkust, kus on paigaldatud sõidukite paigutamise meetod;
Märk 821m "Märgi mõjuala" näitab tee lõigu pikkust, kus soovitatakse liikuda maksimaalse lubatud kiirusega, mis on märgitud märgil 556 "Soovitatav kiirus";
Märk 822 "Märgi mõjuala" täpsustab märgi 361 "Peatumine keelatud" mõjuala pärast märki;
Märk 822 "Märgi mõjuala" täpsustab märgi 362 "Parkimine keelatud" mõjuala pärast märki;
Märk 822 "Märgi mõjuala" täpsustab märgi 363 "Parkimine keelatud paaritud kuupäevadel" mõjuala pärast märki;
Märk 822 "Märgi mõjuala" täpsustab märgi 364 "Parkimine keelatud paaris kuupäevadel" mõjuala pärast märki;
Märk 823 "Märgi mõjuala" täpsustab märgi 361 "Peatumine keelatud" mõjuala kuni 10 meetrit enne märki;
Märk 823 "Märgi mõjuala" täpsustab märgi 362 "Parkimine keelatud" mõjuala kuni 10 meetrit enne märki;
Märk 823 "Märgi mõjuala" täpsustab märgi 363 "Parkimine keelatud paaritud kuupäevadel" mõjuala kuni 10 meetrit enne märki;
Märk 823 "Märgi mõjuala" täpsustab märgi 364 "Parkimine keelatud paaris kuupäevadel" mõjuala kuni 10 meetrit enne märki;
Märk 824 "Märgi mõjuala" näitab märgi 361 "Peatumine keelatud" mõjuala lõppu;
Märk 824 "Märgi mõjuala" näitab märgi 362 "Parkimine keelatud" mõjuala lõppu;
Märk 824 "Märgi mõjuala" näitab märgi 363 "Parkimine keelatud paaritud kuupäevadel" mõjuala lõppu;
Märk 824 "Märgi mõjuala" näitab märgi 364 "Parkimine keelatud paaris kuupäevadel" mõjuala lõppu;
Märk 825 "Märgi mõjuala" näitab, et juht asub märgi 361 "Peatumine keelatud" mõjualas;
Märk 825 "Märgi mõjuala" näitab, et juht asub märgi 362 "Parkimine keelatud" mõjualas;
Märk 825 "Märgi mõjuala" näitab, et juht asub märgi 363 "Parkimine keelatud paaritud kuupäevadel" mõjualas;
Märk 825 "Märgi mõjuala" näitab, et juht asub märgi 364 "Parkimine keelatud paaris kuupäevadel" mõjualas;
Märk 831 "Toimingusuunad" näitab keelumärkide toimimissuundi, mis on paigaldatud ristmiku ees, samuti suunda teega piirnevaile objektidele;
Märk 831 "Toimingusuunad" näitab keelumärkide toimimissuundi, mis on paigaldatud ristmiku ees. Koos märgiga 361 "Peatumine keelatud" näitab vastavalt märgi paremale poolt suunatud toimimissuunda, kui peatumine ja parkimine on keelatud ühele küljele märgi serval, hoone ees või muul territooriumil. Märgi mõjuala on sel juhul määratud piirkonna piiridega;
Märk 831 "Toimingusuunad" näitab keelumärkide toimimissuundi, mis on paigaldatud ristmiku ees. Koos märgiga 362 "Parkimine keelatud" näitab vastavalt märgi paremale poolt suunatud toimimissuunda, kui parkimine on keelatud ühele küljele märgi serval, hoone ees või muul territooriumil. Märgi mõjuala on sel juhul määratud piirkonna piiridega;
Märk 831 "Toimingusuunad" näitab keelumärkide toimimissuundi, mis on paigaldatud ristmiku ees. Koos märgiga 363 "Parkimine keelatud paaritud kuupäevadel" näitab vastavalt märgi paremale poolt suunatud toimimissuunda, kui parkimine on keelatud ühele küljele märgi serval, hoone ees või muul territooriumil. Märgi mõjuala on sel juhul määratud piirkonna piiridega;
Märk 831 "Toimingusuunad" näitab keelumärkide toimimissuundi, mis on paigaldatud ristmiku ees. Koos märgiga 364 "Parkimine keelatud paaris kuupäevadel" näitab vastavalt märgi paremale poolt suunatud toimimissuunda, kui parkimine on keelatud ühele küljele märgi serval, hoone ees või muul territooriumil. Märgi mõjuala on sel juhul määratud piirkonna piiridega;
Märk 832 "Toimingusuunad" näitab keelumärkide toimimissuundi, mis on paigaldatud ristmiku ees, samuti suunda teega piirnevaile objektidele;
Märk 832 "Toimingusuunad" näitab keelumärkide toimimissuundi, mis on paigaldatud ristmiku ees, samuti suunda teega piirnevaile objektidele. Koos märgiga 361 "Peatumine keelatud" näitab vastavalt märgi vasakule poolt suunatud toimimissuunda, kui peatumine ja parkimine on keelatud ühele küljele märgi serval, hoone ees või muul territooriumil. Märgi mõjuala on sel juhul määratud piirkonna piiridega;
Märk 832 "Toimingusuunad" näitab keelumärkide toimimissuundi, mis on paigaldatud ristmiku ees, samuti suunda teega piirnevaile objektidele. Koos märgiga 362 "Parkimine keelatud" näitab vastavalt märgi vasakule poolt suunatud toimimissuunda, kui parkimine on keelatud ühele küljele märgi serval, hoone ees või muul territooriumil. Märgi mõjuala on sel juhul määratud piirkonna piiridega;
Märk 832 "Toimingusuunad" näitab keelumärkide toimimissuundi, mis on paigaldatud ristmiku ees, samuti suunda teega piirnevaile objektidele. Koos märgiga 363 "Parkimine keelatud paaritud kuupäevadel" näitab vastavalt märgi vasakule poolt suunatud toimimissuunda, kui parkimine on keelatud ühele küljele märgi serval, hoone ees või muul territooriumil. Märgi mõjuala on sel juhul määratud piirkonna piiridega;
Märk 832 "Toimingusuunad" näitab keelumärkide toimimissuundi, mis on paigaldatud ristmiku ees, samuti suunda teega piirnevaile objektidele. Koos märgiga 364 "Parkimine keelatud paaris kuupäevadel" näitab vastavalt märgi vasakule poolt suunatud toimimissuunda, kui parkimine on keelatud ühele küljele märgi serval, hoone ees või muul territooriumil. Märgi mõjuala on sel juhul määratud piirkonna piiridega;
Märk 833 "Toimingusuunad" näitab keelumärkide toimimissuundi, mis on paigaldatud ristmiku ees;
Tabel 833 "Tegevussuunad" näitab keelavate märkide tegevussuundi, mis on paigaldatud ristmiku ees, samuti suunda teede lähedal asuvatele objektidele. Kombinatsioonis märgiga 361 "Peatus keelatud" näitab tegevussuunda vastavalt mõlemale poole märki, kui peatus ja parkimine on keelatud mõlemalt poolt märki: väljakul, hoone ees või muul territooriumil. Märgi tegevuspiirkond määratakse sel juhul ala piiridega;
Tabel 833 "Tegevussuunad" näitab keelavate märkide tegevussuundi, mis on paigaldatud ristmiku ees, samuti suunda teede lähedal asuvatele objektidele. Kombinatsioonis märgiga 362 "Parkimine keelatud" näitab tegevussuunda vastavalt mõlemale poole märki, kui parkimine on keelatud mõlemalt poolt märki: väljakul, hoone ees või muul territooriumil. Märgi tegevuspiirkond määratakse sel juhul ala piiridega;
Tabel 833 "Tegevussuunad" näitab keelavate märkide tegevussuundi, mis on paigaldatud ristmiku ees, samuti suunda teede lähedal asuvatele objektidele. Kombinatsioonis märgiga 363 "Parkimine keelatud paarituil kuupäevadel" näitab tegevussuunda vastavalt mõlemale poole märki, kui parkimine on keelatud mõlemalt poolt märki: väljakul, hoone ees või muul territooriumil. Märgi tegevuspiirkond määratakse sel juhul ala piiridega;
Tabel 833 "Tegevussuunad" näitab keelavate märkide tegevussuundi, mis on paigaldatud ristmiku ees, samuti suunda teede lähedal asuvatele objektidele. Kombinatsioonis märgiga 364 "Parkimine keelatud paaris kuupäevadel" näitab tegevussuunda vastavalt mõlemale poole märki, kui parkimine on keelatud mõlemalt poolt märki: väljakul, hoone ees või muul territooriumil. Märgi tegevuspiirkond määratakse sel juhul ala piiridega;
Tabel 834 "Liikumissuund koos eesõigusega liiklemiseks või põhidroogiga" koos märgiga 211 "Põhidroog" näitab põhidroo suunda ristmikul;
Tabel 834 "Liikumissuund koos eesõigusega liiklemiseks või põhidroogiga" koos märgiga 221 "Andke teed" näitab põhidroo suunda ristmikul või liikumissuunda eesõigusega liiklemiseks ristmikul;
Tabel 834 "Liikumissuund koos eesõigusega liiklemiseks või põhidroogiga" koos märgiga 222 "Peatu ja andke teed" näitab põhidroo suunda ristmikul või liikumissuunda eesõigusega liiklemiseks ristmikul;
Tabel 834 "Liikumissuund koos eesõigusega liiklemiseks või põhidroogiga" koos märgiga 186 "Muud ohtud" näitab liikumissuunda eesõigusega liiklemiseks ristmikul;
Tabel 835 "Koht, kus tuleb anda teed jalgratturile, kes liigub jalgrattateel" koos märgiga 221 "Andke teed" näitab kohta, kus tuleb anda teed sõidukijuhtidele, kes liiguvad jalgrattateel ja jalgratta-jalakäijate teel;
Tabel 835 "Koht, kus tuleb anda teed jalgratturile, kes liigub jalgrattateel" koos märgiga 222 "Peatu ja anda teed" näitab kohta, kus tuleb anda teed sõidukijuhtidele, kes liiguvad jalgrattateel ja jalgratta-jalakäijate teel;
Tabel 836 "Jalgratturite vastassuund liiklus teel ühesuunalise liiklusega" koos märgiga 521 "Ühesuunaline liiklus" näitab, et teel või sõidurajal ühesuunalise liiklusega liiguvad jalgratturid vastassuunas üldisele liiklusvoole;
Tabel 837 "Kahepoolne liiklus jalgratturitele" näitab, et teelõigul, mida tähistab märk 431 "Jalgrattatee", toimub jalgratturite kahepoolne liiklus;
Tabel 837 "Kahepoolne liiklus jalgratturitele" näitab, et teelõigul, mida tähistab märk 433 "Jalgratta- ja jalakäijate tee", toimub jalgratturite kahepoolne liiklus;
Tabel 837 "Kahepoolne liiklus jalgratturitele" näitab, et teelõigul, mida tähistab märk 434 "Jalgratta- ja jalakäijate tee", toimub jalgratturite kahepoolne liiklus;
Tabel 837 "Kahepoolne liiklus jalgratturitele" näitab, et teelõigul, mida tähistab märk 435 "Jalgratta- ja jalakäijate tee", toimub jalgratturite kahepoolne liiklus;
Märk 841 "Sõiduki tüüp" näitab, et märgi toime kehtib sõidukitele kategooriast "B";
Märk 842 "Sõiduki tüüp" näitab, et märgi toime kehtib sõidukitele kategooriast "C";
Märk 843 "Sõiduki tüüp" näitab, et märgi toime kehtib autorongidele ja masinrongidele, välja arvatud autorongid ja masinrongid kerge haagisega;
Märk 844 "Sõiduki tüüp" näitab, et märgi toime kehtib sõidukitele kategooriast "D";
Märk 845 "Sõiduki tüüp" näitab, et märgi toime kehtib traktoritele ja iseliikuvatele masinatele;
Märk 846 "Sõidukitüüp" näitab, et märgi toime kehtib sõidukikategooriale "A";
Märk 847 "Sõidukitüüp" näitab, et märgi toime kehtib jalgrataste, elektriliste tõukerataste, mopede ja mini-mopede kohta;
Märk 848 "Sõidukitüüp" näitab, et märgi toime kehtib mopede ja mini-mopede kohta;
Märk 849 "Sõidukitüüp" näitab, et märgi toime kehtib mootorsaanide kohta;
Märgisilt 851 "Toimimise aeg" teatab, et märk kehtib laupäevadel, pühapäevadel ja riigipühadel;
Märgisilt 852 "Toimimise aeg" teatab, et märk kehtib tööpäevadel;
Märgisilt 853 "Toimimise aeg" näitab, et märk kehtib ainult esmaspäeviti;
Märgisilt 854 "Toimimise aeg" näitab päeva osa, mil märk kehtib;
Märgisilt 855 "Toimimise aeg" näitab, et märk kehtib laupäeviti, pühapäeviti ja riigipühadel ning päeva osa, mil märk kehtib;
Märgisilt 856 "Toimimise aeg" näitab, et märk kehtib tööpäeviti ja päeva osa ning nädalapäeva, mil märk kehtib;
Märgisilt 857 "Toimimise aeg" näitab nädalapäeva ja päeva osa, mil märk kehtib;
Märgisilt 858 "Toimimise aeg" näitab päeva ja päeva osa, mil märk hakkab kehtima;
Märgisilt 861a "Sõiduki parkimise viis" näitab sõidukite parkimise viisi kategooria "A" sõidukitele, mille pikkus on alla 6 meetri, kategooria "B" sõidukitele ilma haagiseta ja alakategooriale "D1" ilma haagiseta, kõrvaloleval kõnniteeparklas, mille on tähistatud märgiga 575a "Parkla";
Märgisilt 861b "Sõiduki parkimise viis" näitab sõidukite parkimise viisi kategooria "A" sõidukitele, mille pikkus on alla 6 meetri, kategooria "B" sõidukitele ilma haagiseta ja alakategooriale "D1" ilma haagiseta, kõrvaloleval kõnniteeparklas, mille on tähistatud märgiga 575a "Parkla";
Märgisilt 861c "Sõiduki parkimise viis" näitab sõidukite parkimise viisi kategooria "A" sõidukitele, mille pikkus on alla 6 meetri, kategooria "B" sõidukitele ilma haagiseta ja alakategooriale "D1" ilma haagiseta, kõrvaloleval kõnniteeparklas, mille on tähistatud märgiga 575a "Parkla";
Märgisilt 862a "Sõiduki parkimise viis" näitab sõidukite parkimise viisi kategooria "A" sõidukitele, mille pikkus on alla 6 meetri, kategooria "B" sõidukitele ilma haagiseta ja alakategooriale "D1" ilma haagiseta, kõrvaloleval kõnniteeparklas, mille on tähistatud märgiga 575a "Parkla";
Märgisilt 862b "Sõiduki parkimise viis" näitab sõidukite parkimise viisi kategooria "A" sõidukitele, mille pikkus on alla 6 meetri, kategooria "B" sõidukitele ilma haagiseta ja alakategooriale "D1" ilma haagiseta, kõrvaloleval kõnniteeparklas, mille on tähistatud märgiga 575a "Parkla";
Märgisilt 863a "Sõiduki parkimise viis" näitab sõidukite parkimise viisi kategooria "A" sõidukitele, mille pikkus on alla 6 meetri, kategooria "B" sõidukitele ilma haagiseta ja alakategooriale "D1" ilma haagiseta, kõrvaloleval kõnniteeparklas, mille on tähistatud märgiga 575a "Parkla";
Märgisilt 863b "Sõiduki parkimise viis" näitab sõidukite parkimise viisi kategooria "A" sõidukitele, mille pikkus on alla 6 meetri, kategooria "B" sõidukitele ilma haagiseta ja alakategooriale "D1" ilma haagiseta, kõrvaloleval kõnniteeparklas, mille on tähistatud märgiga 575a "Parkla";
Tahvel 864a "Sõiduki parkimismeetod" näitab sõidukite parkimismeetodit kategooria "A" sõidukite puhul, mille pikkus on alla 6 meetri, kategooria "B" sõidukite puhul ilma haagiseta ja alamkategooria "D1" sõidukite puhul ilma haagiseta, lähedal kõnniteele asuval parkimisalal, mida tähistab märk 575a "Parkimisala";
Tahvel 864b "Sõiduki parkimismeetod" näitab sõidukite parkimismeetodit kategooria "A" sõidukite puhul, mille pikkus on alla 6 meetri, kategooria "B" sõidukite puhul ilma haagiseta ja alamkategooria "D1" sõidukite puhul ilma haagiseta, lähedal kõnniteele asuval parkimisalal, mida tähistab märk 575a "Parkimisala";
Tahvel 865 "Sõiduki parkimismeetod" näitab sõidukite parkimismeetodit kategooria "A" sõidukite puhul, mille pikkus on alla 6 meetri, kategooria "B" sõidukite puhul ilma haagiseta ja alamkategooria "D1" sõidukite puhul ilma haagiseta, lähedal kõnniteele asuval parkimisalal, mida tähistab märk 575a "Parkimisala";
Tahvel 861a "Sõiduki parkimismeetod" näitab sõidukite parkimismeetodit kategooria "A" sõidukite puhul, mille pikkus on alla 6 meetri, kategooria "B" sõidukite puhul ilma haagiseta ja alamkategooria "D1" sõidukite puhul ilma haagiseta, lähedal kõnniteele asuval parkimisalal, mida tähistab märk 575b "Parkimisala" tähistab parkimisala "Pargi ja ümber istu", mis on ette nähtud inimeste sõidukitele, kes ümber istuvad kujutatud või märgitud märke üldkasutatavatele sõidukitele;
Tahvel 861b "Sõiduki parkimismeetod" näitab sõidukite parkimismeetodit kategooria "A" sõidukite puhul, mille pikkus on alla 6 meetri, kategooria "B" sõidukite puhul ilma haagiseta ja alamkategooria "D1" sõidukite puhul ilma haagiseta, lähedal kõnniteele asuval parkimisalal, mida tähistab märk 575b "Parkimisala" tähistab parkimisala "Pargi ja ümber istu", mis on ette nähtud inimeste sõidukitele, kes ümber istuvad kujutatud või märgitud märke üldkasutatavatele sõidukitele;
Tahvel 861c "Sõiduki parkimismeetod" näitab sõidukite parkimismeetodit kategooria "A" sõidukite puhul, mille pikkus on alla 6 meetri, kategooria "B" sõidukite puhul ilma haagiseta ja alamkategooria "D1" sõidukite puhul ilma haagiseta, lähedal kõnniteele asuval parkimisalal, mida tähistab märk 575b "Parkimisala" tähistab parkimisala "Pargi ja ümber istu", mis on ette nähtud inimeste sõidukitele, kes ümber istuvad kujutatud või märgitud märke üldkasutatavatele sõidukitele;
Tahvel 862a "Sõiduki parkimismeetod" näitab sõidukite parkimismeetodit kategooria "A" sõidukite puhul, mille pikkus on alla 6 meetri, kategooria "B" sõidukite puhul ilma haagiseta ja alamkategooria "D1" sõidukite puhul ilma haagiseta, lähedal kõnniteele asuval parkimisalal, mida tähistab märk 575b "Parkimisala" tähistab parkimisala "Pargi ja ümber istu", mis on ette nähtud inimeste sõidukitele, kes ümber istuvad kujutatud või märgitud märke üldkasutatavatele sõidukitele;
Tahvel 862b "Sõiduki parkimismeetod" näitab sõidukite parkimismeetodit kategooria "A" sõidukite puhul, mille pikkus on alla 6 meetri, kategooria "B" sõidukite puhul ilma haagiseta ja alamkategooria "D1" sõidukite puhul ilma haagiseta, lähedal kõnniteele asuval parkimisalal, mida tähistab märk 575b "Parkimisala" tähistab parkimisala "Pargi ja ümber istu", mis on ette nähtud inimeste sõidukitele, kes ümber istuvad kujutatud või märgitud märke üldkasutatavatele sõidukitele;
Tahvel 863a "Sõiduki parkimismeetod" näitab sõidukite parkimismeetodit kategooria "A" sõidukite puhul, mille pikkus on alla 6 meetri, kategooria "B" sõidukite puhul ilma haagiseta ja alamkategooria "D1" sõidukite puhul ilma haagiseta, lähedal kõnniteele asuval parkimisalal, mida tähistab märk 575b "Parkimisala" tähistab parkimisala "Pargi ja ümber istu", mis on ette nähtud inimeste sõidukitele, kes ümber istuvad kujutatud või märgitud märke üldkasutatavatele sõidukitele;
Tahvel 863b "Sõiduki parkimismeetod" näitab sõidukite parkimismeetodit kategooria "A" sõidukite puhul, mille pikkus on alla 6 meetri, kategooria "B" sõidukite puhul ilma haagiseta ja alamkategooria "D1" sõidukite puhul ilma haagiseta, lähedal kõnniteele asuval parkimisalal, mida tähistab märk 575b "Parkimisala" tähistab parkimisala "Pargi ja ümber istu", mis on ette nähtud inimeste sõidukitele, kes ümber istuvad kujutatud või märgitud märke üldkasutatavatele sõidukitele;
Tahvel 864a "Sõiduki parkimismeetod" näitab sõidukite parkimismeetodit kategooria "A" sõidukite puhul, mille pikkus on alla 6 meetri, kategooria "B" sõidukite puhul ilma haagiseta ja alamkategooria "D1" sõidukite puhul ilma haagiseta, lähedal kõnniteele asuval parkimisalal, mida tähistab märk 575b "Parkimisala" tähistab parkimisala "Pargi ja ümber istu", mis on ette nähtud inimeste sõidukitele, kes ümber istuvad kujutatud või märgitud märke üldkasutatavatele sõidukitele;
Tahvel 864b "Sõiduki parkimismeetod" näitab sõiduki parkimismeetodit parkimisplatsile kategoorias "A" sõidukitele pikkusega alla 6 meetri, kategoorias "B" ilma haagiseta ja alakategoorias "D1" ilma haagiseta, mis on märgitud märgiga 575b "Parkimisplats", tähistab parkimisplatsi "Park ja bussile ümber istu", mis on mõeldud inimeste sõidukitele, kes istuvad kujutatud või märgitud märgil üldkasutatavatele sõidukitele;
Tahvel 865 "Sõiduki parkimismeetod" näitab sõiduki parkimismeetodit parkimisplatsile kategoorias "A" sõidukitele pikkusega alla 6 meetri, kategoorias "B" ilma haagiseta ja alakategoorias "D1" ilma haagiseta, mis on märgitud märgiga 575b "Parkimisplats", tähistab parkimisplatsi "Park ja bussile ümber istu", mis on mõeldud inimeste sõidukitele, kes istuvad kujutatud või märgitud märgil üldkasutatavatele sõidukitele;
Tahvel 861a "Sõiduki parkimismeetod" näitab sõiduki parkimismeetodit parkimisplatsile kategoorias "A" sõidukitele pikkusega alla 6 meetri, kategoorias "B" ilma haagiseta ja alakategoorias "D1" ilma haagiseta, mis on märgitud märgiga 575c "Teenindusobjekti parkimisplats";
Tahvel 861b "Sõiduki parkimismeetod" näitab sõiduki parkimismeetodit parkimisplatsile kategoorias "A" sõidukitele pikkusega alla 6 meetri, kategoorias "B" ilma haagiseta ja alakategoorias "D1" ilma haagiseta, mis on märgitud märgiga 575c "Teenindusobjekti parkimisplats";
Tahvel 861c "Sõiduki parkimismeetod" näitab sõiduki parkimismeetodit parkimisplatsile kategoorias "A" sõidukitele pikkusega alla 6 meetri, kategoorias "B" ilma haagiseta ja alakategoorias "D1" ilma haagiseta, mis on märgitud märgiga 575c "Teenindusobjekti parkimisplats";
Tahvel 862a "Sõiduki parkimismeetod" näitab sõiduki parkimismeetodit parkimisplatsile kategoorias "A" sõidukitele pikkusega alla 6 meetri, kategoorias "B" ilma haagiseta ja alakategoorias "D1" ilma haagiseta, mis on märgitud märgiga 575c "Teenindusobjekti parkimisplats";
Tahvel 862b "Sõiduki parkimismeetod" näitab sõiduki parkimismeetodit parkimisplatsile kategoorias "A" sõidukitele pikkusega alla 6 meetri, kategoorias "B" ilma haagiseta ja alakategoorias "D1" ilma haagiseta, mis on märgitud märgiga 575c "Teenindusobjekti parkimisplats";
Tahvel 863a "Sõiduki parkimismeetod" näitab sõiduki parkimismeetodit parkimisplatsile kategoorias "A" sõidukitele pikkusega alla 6 meetri, kategoorias "B" ilma haagiseta ja alakategoorias "D1" ilma haagiseta, mis on märgitud märgiga 575c "Teenindusobjekti parkimisplats";
Tahvel 863b "Sõiduki parkimismeetod" näitab sõiduki parkimismeetodit parkimisplatsile kategoorias "A" sõidukitele pikkusega alla 6 meetri, kategoorias "B" ilma haagiseta ja alakategoorias "D1" ilma haagiseta, mis on märgitud märgiga 575c "Teenindusobjekti parkimisplats";
Tahvel 864a "Sõiduki parkimismeetod" näitab sõiduki parkimismeetodit parkimisplatsile kategoorias "A" sõidukitele pikkusega alla 6 meetri, kategoorias "B" ilma haagiseta ja alakategoorias "D1" ilma haagiseta, mis on märgitud märgiga 575c "Teenindusobjekti parkimisplats";
Tahvel 864b "Sõiduki parkimismeetod" näitab sõiduki parkimismeetodit parkimisplatsile kategoorias "A" sõidukitele pikkusega alla 6 meetri, kategoorias "B" ilma haagiseta ja alakategoorias "D1" ilma haagiseta, mis on märgitud märgiga 575c "Teenindusobjekti parkimisplats";
Tahvel 865 "Sõiduki parkimismeetod" näitab sõiduki parkimismeetodit parkimisplatsile kategoorias "A" sõidukitele pikkusega alla 6 meetri, kategoorias "B" ilma haagiseta ja alakategoorias "D1" ilma haagiseta, mis on märgitud märgiga 575c "Teenindusobjekti parkimisplats";
Kui olemas on tahvel 861a "Sõiduki parkimismeetod", peavad sõidukid olema parkitud paralleelselt kõnniteega;
Kui olemas on tahvel 861b "Sõiduki parkimismeetod", peavad sõidukid olema parkitud paralleelselt kõnniteega osalise kõnnitee sõiduga;
Kui olemas on tahvel 861c "Sõiduki parkimismeetod", peavad sõidukid olema parkitud paralleelselt kõnniteega täieliku kõnnitee sõiduga;
Kui olemas on tahvel 862a "Sõiduki parkimismeetod", peavad sõidukid olema parkitud esiotsaga otse kõnnitee poole;
Kui olemas on tahvel 862b "Sõiduki parkimismeetod", peavad sõidukid olema parkitud tagaosaga otse kõnnitee poole;
Kui olemas on tahvel 863a "Sõiduki parkimismeetod", peavad sõidukid olema parkitud esiotsaga otse, osalise kõnnitee sõiduga;
Kui olemas on tahvel 863b "Sõiduki parkimismeetod", peavad sõidukid olema parkitud tagaosaga otse, osalise kõnnitee sõiduga;
Kui olemas on tahvel 864a "Sõiduki parkimismeetod", peavad sõidukid olema parkitud esiotsaga otse, täieliku kõnnitee sõiduga;
Kui olemas on tahvel 864b "Sõiduki parkimismeetod", peavad sõidukid olema parkitud tagaosaga otse, täieliku kõnnitee sõiduga;
Kui vastav märgistus või tahvel on olemas, näiteks 865 "Sõiduki parkimismeetod", peavad sõidukid olema nende järgi parkitud;
Teekonna vasakul küljel paigaldatud tahvlid 86 "Sõiduki parkimismeetod" märkide 575a ja 575b "Parkimisala" ja märgi 575c "Teenindusala parkimisala" all esindavad nende tahvlite peegeldust;
Teekonna vasakul küljel paigaldatud tahvlid 86 "Sõiduki parkimismeetod" märkide 575a ja 575b "Parkimisala" ja märgi 575c "Teenindusala parkimisala" all esindavad nende tahvlite peegeldust;
Teekonna vasakul küljel paigaldatud tahvlid 86 "Sõiduki parkimismeetod" märkide 575a ja 575b "Parkimisala" ja märgi 575c "Teenindusala parkimisala" all esindavad nende tahvlite peegeldust;
Teekonna vasakul küljel paigaldatud tahvlid 86 "Sõiduki parkimismeetod" märkide 575a ja 575b "Parkimisala" ja märgi 575c "Teenindusala parkimisala" all esindavad nende tahvlite peegeldust;
Tee vasakul pool paigaldatud tahvlid 86 "Sõiduki parkimismeetod" märkide 575a ja 575b "Parkimisala" ja märgi 575c "Teenindusala parkimisala" all esindavad nende tahvlite peegeldust;
Tee vasakul pool paigaldatud tahvlid 86 "Sõiduki parkimismeetod" märkide 575a ja 575b "Parkimisala" ja märgi 575c "Teenindusala parkimisala" all esindavad nende tahvlite peegeldust;
Tee vasakul pool paigaldatud tahvlid 86 "Sõiduki parkimismeetod" märkide 575a ja 575b "Parkimisala" ja märgi 575c "Teenindusala parkimisala" all esindavad nende tahvlite peegeldust;
Tee vasakul pool paigaldatud tahvlid 86 "Sõiduki parkimismeetod" märkide 575a ja 575b "Parkimisala" ja märgi 575c "Teenindusala parkimisala" all esindavad nende tahvlite peegeldust;
Tee vasakul pool paigaldatud tahvlid 86 "Sõiduki parkimismeetod" märkide 575a ja 575b "Parkimisala" ja märgi 575c "Teenindusala parkimisala" all esindavad nende tahvlite peegeldust;
Tee vasakul pool paigaldatud tahvlid 86 "Sõiduki parkimismeetod" märkide 575a ja 575b "Parkimisala" ja märgi 575c "Teenindusala parkimisala" all esindavad nende tahvlite peegeldust;
Tahvel 871 "Ainult seisvate mootoritega parkimine" näitab, et tsoonis, mis on tähistatud märgiga 387 "Parkimistsoon", on lubatud sõidukite parkimine ainult seisvate mootoritega;
Tahvel 871 "Ainult seisvate mootoritega parkimine" näitab, et parkimisplatsil, mille on tähistanud märk 575a "Parkimisala", on lubatud sõidukite parkimine ainult seisvate mootoritega;
Tahvel 871 "Ainult seisvate mootoritega parkimine" näitab, et parkimisplatsil, mille on tähistanud märk 575b "Parkimisala", on lubatud sõidukite parkimine ainult seisvate mootoritega;
Tahvel 871 "Ainult seisvate mootoritega parkimine" näitab, et parkimisplatsil, mille on tähistanud märk 575c "Teenindusala parkimisala", on lubatud sõidukite parkimine ainult seisvate mootoritega;
Tahvel 872a "Tasulised teenused" teavitab, et märgil näidatud teenused on tasulised;
Tahvel 872b "Tasuline parkimine" näitab, et tsoonis, mis on tähistatud märgiga 387 "Parkimistsoon", on parkimine tasuline, olgu siis ööpäevaringselt või teatud aja jooksul. Tahvlil võib olla näidatud parkimistasu suurus;
Tahvel 872b "Tasuline parkimine" näitab, et parkimisplatsil, mille on tähistanud märk 575a "Parkimisala", on parkimine tasuline, olgu siis ööpäevaringselt või teatud aja jooksul. Tahvlil võib olla näidatud parkimistasu suurus;
Tahvel 872b "Tasuline parkimine" näitab, et parkimisplatsil, mille on tähistanud märk 575b "Parkimisala", on parkimine tasuline, olgu siis ööpäevaringselt või teatud aja jooksul. Tahvlil võib olla näidatud parkimistasu suurus;
Tabel 872b "Tasuline parkimine" näitab, et parkimiskoht, mida tähistab märk 575c "Teenindusobjekti parkla", on vastavalt tasuline ööpäevaringselt või teatud aja jooksul. Sildil võib olla märgitud parkimistasu suurus;
Tabel 873a "Parkimise kestuse piiramine" teavitab lubatud maksimaalsest parkimisaja pikkusest sõidukitele märgi 362 "Parkimine keelatud" mõjupiirkonnas vastavalt ööpäevaringselt või teatud aja jooksul. Parkimise algusaeg tuleb märkida kontrollija jaoks selgelt nähtaval viisil;
Tabel 873a "Parkimise kestuse piiramine" teavitab lubatud maksimaalsest parkimisaja pikkusest sõidukitele tsooni märgiga 384 "Parkimine keelatud" mõjupiirkonnas vastavalt ööpäevaringselt või teatud aja jooksul. Parkimise algusaeg tuleb märkida kontrollija jaoks selgelt nähtaval viisil;
Tabel 873a "Parkimise kestuse piiramine" teavitab lubatud maksimaalsest parkimisaja pikkusest sõidukitele märgi 387 "Parkimistsooni" mõjupiirkonnas vastavalt ööpäevaringselt või teatud aja jooksul. Parkimise algusaeg tuleb märkida kontrollija jaoks selgelt nähtaval viisil;
Tabel 873a "Parkimise kestuse piiramine" teavitab lubatud maksimaalsest parkimisaja pikkusest sõidukitele märgi 575a "Parkla" mõjupiirkonnas vastavalt ööpäevaringselt või teatud aja jooksul. Parkimise algusaeg tuleb märkida kontrollija jaoks selgelt nähtaval viisil;
Tabel 873a "Parkimise kestuse piiramine" teavitab lubatud maksimaalsest parkimisaja pikkusest sõidukitele märgi 575b "Parkla" mõjupiirkonnas vastavalt ööpäevaringselt või teatud aja jooksul. Parkimise algusaeg tuleb märkida kontrollija jaoks selgelt nähtaval viisil;
Tabel 873a "Parkimise kestuse piiramine" teavitab lubatud maksimaalsest parkimisaja pikkusest sõidukitele märgi 575c "Teenindusobjekti parkla" mõjupiirkonnas vastavalt ööpäevaringselt või teatud aja jooksul. Parkimise algusaeg tuleb märkida kontrollija jaoks selgelt nähtaval viisil;
Tabel 873b "Parkimise kestuse piiramine" teavitab lubatud maksimaalsest parkimisaja pikkusest sõidukitele märgi 362 "Parkimine keelatud" mõjupiirkonnas vastavalt ööpäevaringselt või teatud aja jooksul. Parkimise algusaeg tuleb märkida kontrollija jaoks selgelt nähtaval viisil;
Tabel 873b "Parkimise kestuse piiramine" teavitab lubatud maksimaalsest parkimisaja pikkusest sõidukitele tsooni märgiga 384 "Parkimine keelatud" mõjupiirkonnas vastavalt ööpäevaringselt või teatud aja jooksul. Parkimise algusaeg tuleb märkida kontrollija jaoks selgelt nähtaval viisil;
Tabel 873b "Parkimise kestuse piiramine" teavitab lubatud maksimaalsest parkimisaja pikkusest sõidukitele märgi 387 "Parkimistsooni" mõjupiirkonnas vastavalt ööpäevaringselt või teatud aja jooksul. Parkimise algusaeg tuleb märkida kontrollija jaoks selgelt nähtaval viisil;
Tabel 873b "Parkimise kestuse piiramine" teavitab lubatud maksimaalsest parkimisaja pikkusest sõidukitele märgi 575a "Parkla" mõjupiirkonnas vastavalt ööpäevaringselt või teatud aja jooksul. Parkimise algusaeg tuleb märkida kontrollija jaoks selgelt nähtaval viisil;
Tabel 873b "Parkimise kestuse piiramine" teavitab lubatud maksimaalsest parkimisaja pikkusest sõidukitele märgi 575b "Parkla" mõjupiirkonnas vastavalt ööpäevaringselt või teatud aja jooksul. Parkimise algusaeg tuleb märkida kontrollija jaoks selgelt nähtaval viisil;
Tabel 873b "Parkimise kestuse piiramine" teavitab lubatud maksimaalsest parkimisaja pikkusest sõidukitele märgi 575c "Teenindusobjekti parkla" mõjupiirkonnas vastavalt ööpäevaringselt või teatud aja jooksul. Parkimise algusaeg tuleb märkida kontrollija jaoks selgelt nähtaval viisil;
873c märk «Parkimise kestuse piirang» teavitab sõidukite lubatud maksimaalsest parkimise kestusest märgi 362 "Parkimine keelatud" kehtivuspiirkonnas vastavalt ööpäevaringselt või teatud ajavahemikus. Parkimise algusaeg tuleb kontrollija jaoks selgelt nähtaval viisil märkida. 873с märgi olemasolul on parkimisel parkimiskellade kasutamine kohustuslik;
873c märk «Parkimise kestuse piirang» teavitab sõidukite lubatud maksimaalsest parkimise kestusest tsoonis, mida tähistab märk 384 "Parkimine keelatud" vastavalt ööpäevaringselt või teatud ajavahemikus. Parkimise algusaeg tuleb kontrollija jaoks selgelt nähtaval viisil märkida. 873с märgi olemasolul on parkimisel parkimiskellade kasutamine kohustuslik;
873c märk «Parkimise kestuse piirang» teavitab sõidukite lubatud maksimaalsest parkimise kestusest märgi 387 "Parkimisala" kehtivuspiirkonnas vastavalt ööpäevaringselt või teatud ajavahemikus. Parkimise algusaeg tuleb kontrollija jaoks selgelt nähtaval viisil märkida. 873с märgi olemasolul on parkimisel parkimiskellade kasutamine kohustuslik;
873c märk «Parkimise kestuse piirang» teavitab sõidukite lubatud maksimaalsest parkimise kestusest märgi 575a "Parkimisplats" kehtivuspiirkonnas vastavalt ööpäevaringselt või teatud ajavahemikus. Parkimise algusaeg tuleb kontrollija jaoks selgelt nähtaval viisil märkida. 873с märgi olemasolul on parkimisel parkimiskellade kasutamine kohustuslik;
873c märk «Parkimise kestuse piirang» teavitab sõidukite lubatud maksimaalsest parkimise kestusest märgi 575b "Parkimisplats" kehtivuspiirkonnas vastavalt ööpäevaringselt või teatud ajavahemikus. Parkimise algusaeg tuleb kontrollija jaoks selgelt nähtaval viisil märkida. 873с märgi olemasolul on parkimisel parkimiskellade kasutamine kohustuslik;
873c märk «Parkimise kestuse piirang» teavitab sõidukite lubatud maksimaalsest parkimise kestusest märgi 575c "Teenindusobjekti parkimisala" kehtivuspiirkonnas vastavalt ööpäevaringselt või teatud ajavahemikus. Parkimise algusaeg tuleb kontrollija jaoks selgelt nähtaval viisil märkida. 873с märgi olemasolul on parkimisel parkimiskellade kasutamine kohustuslik;
873d märk «Parkimise kestuse piirang» teavitab sõidukite lubatud maksimaalsest parkimise kestusest märgi 362 "Parkimine keelatud" kehtivuspiirkonnas vastavalt ööpäevaringselt või teatud ajavahemikus. Parkimise algusaeg tuleb kontrollija jaoks selgelt nähtaval viisil märkida. 873d märgi olemasolul on parkimisel parkimiskellade kasutamine kohustuslik;
873d märk «Parkimise kestuse piirang» teavitab sõidukite lubatud maksimaalsest parkimise kestusest tsoonis, mida tähistab märk 384 "Parkimine keelatud" vastavalt ööpäevaringselt või teatud ajavahemikus. Parkimise algusaeg tuleb kontrollija jaoks selgelt nähtaval viisil märkida. 873d märgi olemasolul on parkimisel parkimiskellade kasutamine kohustuslik;
873d märk «Parkimise kestuse piirang» teavitab sõidukite lubatud maksimaalsest parkimise kestusest märgi 387 "Parkimisala" kehtivuspiirkonnas vastavalt ööpäevaringselt või teatud ajavahemikus. Parkimise algusaeg tuleb kontrollija jaoks selgelt nähtaval viisil märkida. 873d märgi olemasolul on parkimisel parkimiskellade kasutamine kohustuslik;
873d märk «Parkimise kestuse piirang» teavitab sõidukite lubatud maksimaalsest parkimise kestusest märgi 575a "Parkimisplats" kehtivuspiirkonnas vastavalt ööpäevaringselt või teatud ajavahemikus. Parkimise algusaeg tuleb kontrollija jaoks selgelt nähtaval viisil märkida. 873d märgi olemasolul on parkimisel parkimiskellade kasutamine kohustuslik;
873d märk «Parkimise kestuse piirang» teavitab sõidukite lubatud maksimaalsest parkimise kestusest märgi 575b "Parkimisplats" kehtivuspiirkonnas vastavalt ööpäevaringselt või teatud ajavahemikus. Parkimise algusaeg tuleb kontrollija jaoks selgelt nähtaval viisil märkida. 873d märgi olemasolul on parkimisel parkimiskellade kasutamine kohustuslik;
873d märk «Parkimise kestuse piirang» teavitab sõidukite lubatud maksimaalsest parkimise kestusest märgi 575c "Teenindusobjekti parkimisala" kehtivuspiirkonnas vastavalt ööpäevaringselt või teatud ajavahemikus. Parkimise algusaeg tuleb kontrollija jaoks selgelt nähtaval viisil märkida. 873d märgi olemasolul on parkimisel parkimiskellade kasutamine kohustuslik;
874 märk «Inimese liikumisaparaadi rikkumistega sõiduk» teavitab parkimiskoha või selle osa kasutamisest ainult sõidukitele, millel on liikumisaparaadi rikkumistega inimesi teenindava sõiduki parkimiskaardid;
875 märk «Sõidukite kontrollimise koht» teavitab märgiga tähistatud objekti või territooriumi olemasolust, näiteks sillast või vaatluskanalist;
881 märk «Registreerimismassi piirang» teavitab selle märgiga hõlmatud sõidukite, autoveose ja masinrongide registreerimismassist või nende registreerimismasside summadest, mis ületavad märgil näidatud piirangut (tonnides);
882 märk «Sõidurida» näitab sõidurida, millele märgi toime laieneb;
883 märk «Pimedad jalakäijad» teavitab, et jalakäijate ülekäigurada või teelõik on sageli pimedatele kasutamiseks;
884 märk «Niiske kattekiht» teavitab, et märk kehtib ainult ajal, mil teekatte niiskus;
885 märk «Jääkatend» teavitab, et teelõigul, mis on märgistatud märgiga, tekib sageli jäätumine;
886 märk «Turvaline kõrgus elektriliini all» näitab maksimaalset turvalist kõrgust elektriliini all;
887 märk «Vaba laius» näitab läbimise laiust kitsendatud teeosas vähem kui 6 meetrit;
888 märk «Liiklusõnnetuse ohu tekkimine» teavitab, et märgistatud teeosal on oluliselt suurem liiklusõnnetuste sagedus võrreldes teiste teeosadega;
889 märk «Ootamisaeg» näitab punase tulefoori signaali põlemise kestust;
891a märk «Välja arvatud» teavitab, et märgi toime ei laiene märgil kujutatud sõidukile;
891b märk «Välja arvatud» teavitab, et märgi toime ei laiene märgil kujutatud sõidukile;
892 märk «Bussi- ja trolliliinide numbrid» näitab bussi- ja trolliliinide numbreid, mis peatuvad vastavalt bussi- ja trolligraafikule reisijaid vedavatel peatustel;
893 märk «Tekstiline teave» on täiendav tekst, mis täpsustab märki.