Jagu 2. Hoiatusmärgid Artikkel 4.
Üldised sätted
(1) Hoiatusmärgid informeerivad juhte eelseisva ohu olemusest. Ohtude olemusest lähtuvalt peab juht oma sõiduki kiirust olukorraga vastavusse viima.
(2) Hoiatusmärgid, välja arvatud märgid 121 "Üherööpmeline raudtee" ja 122 "Mitmerööpmeline raudtee", paigaldatakse sõltuvalt sõidukite lubatud maksimaalsest kiirusest või tegelikust liikumiskiirusest, nähtavusest ja olukorrast kohapeal enne ohtlikku kohta või ohtliku lõigu algust.
(3) Hoiatusmärgid võivad puududa ohtlikul lõigul või piirkonnas, kus lubatud maksimaalne kiirus on 30 km/h või vähem.
(4) Märgatavuse parandamise eesmärgil võivad hoiatusmärgid teetööde ajal olla kollase taustaga. Artikkel 5. Hoiatusmärgid ja nende tähendused Järgnevad hoiatusmärgid ja nende tähendused:
Pilt Kirjeldus
Märk 111 "Raudteeülesõit tõkkepuuga" hoiatab läheneva raudteeülesõidu eest tõkkepuuga;
Märk 112 "Raudteeülesõit ilma tõkkepuuta" hoiatab läheneva raudteeülesõidu eest ilma tõkkepuuta;
Märk 121 "Üherööpmeline raudtee" hoiatab tõkkepuudeta ülesõidu eest üherööpmelisel raudteel;
Märk 122 "Mitmerööpmeline raudtee" hoiatab tõkkepuudeta ülesõidu eest mitmerööpmelisel raudteel;
Märgid 123–128 "Lähened raudteeülesõidule" – lisahoiatus läheneva raudteeülesõidu kohta. Märkil olevate kaldjoonte arv väheneb, mida lähemale raudteerööbastele jõutakse. Joontel on kallak sõidutee poole;
Märk 131 "Ristumine trammiteega" hoiatab tee ristumisest trammiteega;
Märk 132 "Võrdväärsete teede ristmik" hoiatab ristmiku eest, kus juht peab andma teed paremalt lähenevale või seal juba olevale sõidukile. Märk, mis on paigaldatud enne ristmikku kõvakattega tee ja kruusa- või mullateega, samuti enne kruusa- ja mullateede ristmikku, muudab need võrdväärsete teede ristmikeks;
Märk 133a "Ristumine teisejärgulise teega" hoiatab teisejärgulise tee ristumisest peateega;
Märk 133b "Ristumine teisejärgulise teega" hoiatab teisejärgulise tee ristumisest peateega;
Märk 133c "Ristumine teisejärgulise teega" hoiatab teisejärgulise tee ristumisest peateega;
Märk 134a "Ristumine teisejärgulise teega" hoiatab teisejärgulise tee liitumisest peateega;
Märk 134b "Ristumine teisejärgulise teega" hoiatab teisejärgulise tee liitumisest peateega;
Märk 134c "Ristumine teisejärgulise teega" hoiatab teisejärgulise tee liitumisest peateega;
Märk 135a "Ristumine teisejärgulise teega" hoiatab teisejärgulise tee liitumisest peateega;
Märk 135b "Ristumine teisejärgulise teega" hoiatab teisejärgulise tee liitumisest peateega;
Märk 135c "Ristumine teisejärgulise teega" hoiatab teisejärgulise tee liitumisest peateega;
Märk 136 "Ristmik ringliiklusega" hoiatab ringliiklusega ristmiku eest, mis on tähistatud märgiga 424 "Ringliiklus", kus liikumine on lubatud ainult nooltega näidatud suunas;
Märk 137 "Foorijuhtimine" hoiatab fooridega reguleeritud ristmiku, teeosa või jalakäijate ülekäigu eest;
Märk 138 "Väljasõit kaldteele" hoiatab järsku kaldteed, kaid, väljasõitu tammi, kaldteele või järsu astangu eest;
Märk 141 "Ohtlik parempööre" hoiatab läheneva järsu või piiratud nähtavusega parempöörde eest;
Märk 142 "Ohtlik vasakpööre" hoiatab läheneva järsu või piiratud nähtavusega vasakpöörde eest;
Märk 143 "Ohtlikud pöörded" hoiatab läheneva teelõigu eest, kus on ohtlikud pöörded. Märkil näidatakse esimese pöörde suunda;
Märk 144 "Ohtlikud pöörded" hoiatab läheneva teelõigu eest, kus on ohtlikud pöörded. Märkil näidatakse esimese pöörde suunda;
Märk 145 "Järsk laskumine" hoiatab läheneva teelõigu eest, kus on järsk laskumine;
Märk 146 "Järsk tõus" hoiatab läheneva teelõigu eest, kus on järsk tõus;
Märk 151 "Libe tee" hoiatab läheneva teelõigu eest, kus tee võib olla libe;
Märk 151m "Libe tee" hoiatab läheneva teelõigu eest, kus tee võib olla libe;
Märk 152 "Ebatasane tee" hoiatab ebatasasuste eest teel. Märk hoiatab läheneva teelõigu eest, kus on järjestikused ebatasasused sõiduteel (näiteks: augud, lainetus);
Märk 153 "Ebatasane tee" hoiatab üksiku augu eest;
Märk 154 "Ebatasane tee" hoiatab üksiku kõrgendiku eest, mis ei ole tehislik ebatasasus;
Märk 155 "Killustiku väljakate" hoiatab läheneva teelõigu eest, kus killustiku väljakate rataste alt võib kujutada ohtu liikluses osalejatele ja sõidukitele;
Märk 156 "Sõiduradade kulumine" hoiatab läheneva teelõigu eest, kus teekattes on tekkinud sõiduradade kulumine;
Märk 157a "Ohtlik teeäär" hoiatab läheneva teelõigu eest, kus teeäärele sõitmine on ohtlik;
Märk 157b "Ohtlik teeäär" hoiatab läheneva teelõigu eest, kus teeäärele sõitmine on ohtlik;
Märk 158 "Teetööd" hoiatab teetööde eest teel, tee läheduses, tee all või kohal. Lisaks teetöödel töötavatele inimestele võivad teel olla seotud sõidukid ja muud takistused, ebatasasused sõiduteel, avatud kivid jms;
Märk 159 "Ees on tee ilma kõvakatteta" hoiatab kõvakattega tee üleminekust kruusa- või mullateele;
Märk 161 "Tee aheneb" hoiatab tee või sõidutee ahendumise eest. Märkil kujutatud pilt näitab tee või sõidutee ahendumist mõlemalt poolt;
Märk 162 "Tee aheneb" hoiatab tee või sõidutee ahendumise eest. Märkil kujutatud pilt näitab tee või sõidutee ahendumist ühelt poolt;
Märk 163 "Tee aheneb" hoiatab tee või sõidutee ahendumise eest. Märkil kujutatud pilt näitab tee või sõidutee ahendumist ühelt poolt;
Märk 164 "Kahepoolne liiklus" hoiatab läheneva teeosa eest, kus liiklus toimub mõlemal suunal;
Märk 165 "Ristmik kahepoolse liiklusega" hoiatab läheneva ristmiku eest, kus ühesuunaline liiklus muutub kahepoolseks;
Märk 166 "Ees on künnis" hoiatab tehisliku ebatasasuse eest, mille eesmärk on liikluse kiiruse vähendamine;
Märk 171 "Ees on reguleerimata jalakäijate ülekäik" hoiatab läheneva reguleerimata jalakäijate ülekäigu eest;
Märk 172 "Jalakäijad" hoiatab teeosa eest, kus jalakäijad sageli ületavad teed väljaspool ülekäigurada või liiguvad mööda sõiduteed;
Märk 173a "Lapsed" hoiatab teeosa eest, kus võib sageli esineda teele jooksvaid lapsi;
Märk 173b "Eakad" hoiatab teeosa eest, kus eakad inimesed võivad liikuda sõiduteel;
Märk 174 "Rattatee ristumine" hoiatab tee ristumisest jalgrattateega või jalgratta ja jalakäijate teega või kohast, kus rattatee lõppedes jalgratturid, mopeedijuhtid ja mini-mopeedid, ning jalgratta ja jalakäijate tee lõppedes jalgratturid sõidavad sõiduteele;
Märk 175 "Suusatajad" hoiatab tee ristumisest suusarajaga või võimalusest, et suusatajad või kelgutajad võivad ilmuda teele;
Märk 176 "Ratsutamine" hoiatab teeosa eest, kus ratsanikud võivad ületada teed või liikuda mööda sõiduteed;
Märk 177a "Kariloomade ülevedu" hoiatab koha eest, kus kariloomi veetakse üle tee;
Märk 177b "Kariloomade ülevedu" hoiatab koha eest, kus kariloomi veetakse üle tee;
Märk 177c "Kariloomade ülevedu" hoiatab koha eest, kus kariloomi veetakse üle tee;
Märk 178a "Metsloomad" hoiatab võimaliku metsloomade ilmumise eest teele. Märkil võib olla kujutatud sellele kohale iseloomulikku metslooma;
Märk 178b "Linnud" hoiatab võimaliku lindude ilmumise eest teele;
Märk 178c "Loomad, linnud või roomajad" hoiatab võimaliku lindude, loomade või roomajate ilmumise eest teele;
Märk 181 "Varisemisoht" hoiatab läheneva teeosa eest, kus on varisemisoht;
Märk 182 "Külgmine tuul" hoiatab läheneva teeosa eest, kus võib esineda tugevat külgtuult;
Märk 183 "Madallennul olevad lennukid" hoiatab läheneva teeosa eest, mille kohal lennukid lendavad madalal;
Märk 184 "Umik" hoiatab eesoleva teeosa või transpordisõlme eest, kus võib tekkida umik;
Märk 184m "Umik" hoiatab eesoleva teeosa või transpordisõlme eest, kus võib tekkida umik;
Märk 185 "Jääteekate" hoiatab läheneva teeosa eest, kus sageli esineb jäätumist;
Märk 186 "Muud ohud" hoiatab teeosa või koha eest, mis kujutab endast ohtu liiklusele. Ohu olemus on märgitud lisatahvliga;
Märk 187 "Liiklusõnnetus" hoiatab läheneva teeosa eest, kus on toimunud liiklusõnnetus, mistõttu liiklus võib olla häiritud.