Menu
Your Cart

Uudised RSS voog

01 jaan 10.08.2024 - 16.08.2024: L80/24. Libeda sõit
Ivanovski Igor 0 182
Libedasõit Meie kursused on mõeldud neile, kes on juba kategooria "B" juhiload saanud.  Alguskuupäev: Lõppkuupäev: 1.06.2024 7.06.2024 Toimumiskoht: Bravo autokool Eesti, 30a tänav, Ahtme ..
01 jaan 16.07.2024 - 03.09.2024: 143/24. Kategooria
Ivanovski Igor 0 239
Õpilaste algusõppe kogumine kategooriale "B" juhiks. Meie kursused on mõeldud kõigile, kes soovivad saada juhiload kategoorias "B" ja alustada oma teed roolis. Alguskuupäev: Lõppkuupäev: 02.03.2024 20.04.2024 Toimumiskoht: Bravo autokoolEstonia pu..
01 jaan 05.08.2024 - 23.09.2024: 144/24. Kategooria
Ivanovski Igor 0 165
Õpilaste algusõppe kogumine kategooriale "B" juhiks. Meie kursused on mõeldud kõigile, kes soovivad saada juhiload kategoorias "B" ja alustada oma teed roolis. Alguskuupäev: Lõppkuupäev: 02.03.2024 20.04.2024 Toimumiskoht: Bravo autokoolEstonia pu..
01 jaan 07.09.2024 - 26.10.2024: 145/24. Kategooria
Ivanovski Igor 0 144
Использовать только категории «В». В ходе моего курса обучения вы можете выбрать режим «B» и режим «B». Алгускуупаев: Лыппкуупеев: 07.09.2024 26.10.2024 Тоймумискохт: Браво autokool Эстония, улица 30а, Ахтме ..
01 jaan 04.10.2024 - 22.11.2024: 146/24. Kategooria
Ivanovski Igor 0 132
Õpilaste algusõppe kogumine kategooriale "B" juhiks. Meie kursused on mõeldud kõigile, kes soovivad saada juhiload kategoorias "B" ja alustada oma teed roolis. Alguskuupäev: Lõppkuupäev: 02.03.2024 20.04.2024 Toimumiskoht: Bravo autokoolEstonia pu..
01 jaan Kursused. Registreerumine koolitusele
01 jaan Igor Ivanovski Autokool BRAVO õppekorralduse alused
Ivanovski Igor 0 8657
1. Üldsätted Igor Ivanovski Autokool BRAVO (edaspidi Koolitaja) poolt asutatud täiskasvanute täienduskoolitusasutus lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest. Koolitaja korraldab täiskasvanutele suunatud täienduskoolitusi. Õppetöö toimub reeglina õppetööks sobivates, kuutasu alusel renditavates ruumides aadressil Estonia pst. 30a, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järvel ni..
01 jaan Sõiduauto teooriaõppe algkursus
Ivanovski Igor 0 289
Sõiduauto juhtimise algkoolituse teoreetiline osa Programm kehtib alates 01.01.2024 Nr Teema nimi Tunnid T1 Õppetöö järjekorra ja eesmärkide ülevaade. Juhend iseseisvaks õppeks. 2 T2 Liiklus kui süsteem. Terminid. 2 T3 Liiklus kui süsteem. Terminid. 2 + 1 T4 Liiklus kui süsteem. Reguleerija märguanded. Foorid. 2 + 1 T5 Liiklus kui süsteem..
01 jaan Autokooli poolt väljastatavad dokumendid peale koolituse läbimist
Ivanovski Igor 0 173
Autokooli lõpetamisel saab iga õpilane tõendi oma haridusliku staatuse kohta. See võib olla tunnistus või tõend, olenevalt õpitulemuste hindamise tulemustest. Tunnistus Tunnistus antakse õpilastele, kes on edukalt omandanud õppekava ja läbinud hindamise, näiteks sooritanud eksami või testi. Tunnistus on ametlik kinnitus, et õpilane on omandanud vajalikud oskused ja teadmised autojuhtimiseks ning on valmis sooritama riiklikku eksamit Maanteeametis, et saada juhiluba. Tõend ..
01 jaan B-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava
Ivanovski Igor 0 7710
Программа действует с 01.11.2023 B-kategooria õppekava üldalused Õpetamise korralduslikud alused Algaste: B-kategooria juhtide õpe koosneb teoreetilisest ettevalmistusest ja õppesõidu tundidest kooskõlas õppeplaaniga Teooriaõpe toimub näitlike abivahenditega ja vastava tehnikaga (arvuti, projektor jne.) seadmestatud autoklassis. Sõiduõpe toimub õppesõidukil instruktori juhendamisel. ..
01 jaan Märgid. Hoiatusmärgid
Ivanovski Igor 0 814
Jagu 2. Hoiatusmärgid Artikkel 4. Üldised sätted (1) Hoiatusmärgid informeerivad juhte eelseisva ohu olemusest. Ohtude olemusest lähtuvalt peab juht oma sõiduki kiirust olukorraga vastavusse viima. (2) Hoiatusmärgid, välja arvatud märgid 121 "Üherööpmeline raudtee" ja 122 "Mitmerööpmeline raudtee", paigaldatakse sõltuvalt sõidukite lubatud maksimaalsest kii..
01 jaan Märgid. Prioriteedimärgid
Ivanovski Igor 0 554
Jagu 3. Eesõiguse märgid Artikkel 6. Üldised sätted (1) Eesõiguse märgid määratlevad läbimise järjekorra reguleerimata ristmikel, reguleerimata ristumisaladel sõiduteedel, raudteeülesõitudel, kitsastel teelõikudel ja muudes kohtades, kus see on vajalik. Artikkel 7. Eesõiguse märgid ja nende tähendused Kehtestatakse järgmised eesõiguse märgid ja nende tähendused: ..
01 jaan Märgid. Keelumärgid
Ivanovski Igor 0 885
Jagu 4. Keelumärgid ja tegevuspiirkonna märgid Keelumärgid Artikkel 8. Üldsätted (1)Keelumärgid kehtestavad keelud ja piirangud ning muudavad ja tühistavad neid. (2) Keelumärgid kehtivad ainult teel, kus need on paigaldatud, kui siltidega 831–833 "Tegevussuunad" ei ole märgitud teisiti. (3) Keelumärgid võivad puududa, kui vastavad keelud on kehtestatud Liiklusseadusega. (4) Märgatavuse parandamise ..
01 jaan Märgid. Kohustusmärgid
Ivanovski Igor 0 694
Jagu 5. Märgid Artikkel 12. Üldised sätted (1) Märgid kehtestavad nõuetekohase liikluskorra. (2) Märgistuste graafilised kujutised on toodud määruse lisa 4-s. Artikkel 13. Märgid ja nende tähendused (1) Kehtestatakse järgmised märgid ja nende tähendused: Pilt Kirjeldus ..
01 jaan Märgid. Suunamärgid
Ivanovski Igor 0 696
Jagu 6. Suunaviidad Artikkel 14. Üldised sätted (1) Suunaviidad teavitavad liikluskorralduse kohustuslikest eripäradest, samuti asulate ja teiste objektide asukohast. (2) Suunaviitade graafilised kujutised on toodud määruse lisa 5-s. Artikkel 15. Suunaviidad ja nende tähendused Kehtestatakse järgmised suunaviidad ja nende tähendused: ..
01 jaan Märgid. Informatsioonimärgid
Ivanovski Igor 0 752
Sektsioon 7. Informatsioonimärgid Artikkel 16. Üldised sätted (1) Informatsioonimärgid annavad teavet võimalike marsruutide ja liikumissuundade, ümbersõidu marsruudi ning liikumise eripära kohta. (2) Otse noolega, mis on kantud informatsioonimärgile, näidatakse pöörde suunda märkidel, mis on paigaldatud otse enne pöördekohta, ja kõver noolega - märkidel, mis on paigaldatud teatud ..
01 jaan Märgid. Teenindusmärgid
Ivanovski Igor 0 596
Jagu 8. Teenindusmärgid Artikkel 18. Üldised sätted (1) Teenindusmärgid informeerivad liiklejaid tee ääres asuvatest objektidest. (2) Otse noolega, mis on kantud teenindusmärgile, näidatakse pöörde suunda märkidel, mis on paigaldatud vahetult enne pöördekohta, ja kõvera noolega – märkidel, mis on paigaldatud teatud kaugusele enne pöördekohta. (3) Teenindusmärgid graafilised kujutised on toodud määruse lisas 7. Artikkel 19. Teenindusmärgid ja nende tähendused (1) Kehtes..
01 jaan Märgid. Tuvastusmärgid
Ivanovski Igor 0 485
Tunnusmärgid Pilt Kirjeldus Aeglustuv sõiduk Algaja juht ..
01 jaan Märgid. Lisainformatsiooni märgid
Ivanovski Igor 0 731
Sektsioon 9. Lisateabe märgid (tahvlid) Artikkel 20. Üldine informatsioon (1) Tahvlid täpsustavad või piiravad märkide kehtivust, mille alla need on paigaldatud. Tahvlid 822–825 "Märgi kehtivusala" ja 834 "Parema liikumissuuna või põhimaantee suunamuutuse suund" võivad asuda märgi kõrval. (2) Kui tahvlil pole vajalikku sümbolit, võib selle asendada tekstiga. (3) Tahvlite graafilised kujutised on esitatud määruse lisas 8. Artikkel 21. Tahvlid ja nende tähendused Järgmis..
01 jaan Märgistus. Horisontaalne märgistus
Ivanovski Igor 0 724
Jagu 2. Horisontaalne märgistus Artikkel 24. Üldised sätted (1) Horisontaalne märgistus – teekattele kantavad jooned, nooled, kirjad või pildid. (2) Teekattele võib kanda ka muid käesoleva määrusega mitte käsitletavaid kirju ja pilte (näiteks liiklusmärkide kujutised), mis aitavad liikluses orienteeruda, kuid ei kehtesta täiendavaid piiranguid. (3) Horisontaalne märgistus on valge, välja arvatud: 1) ajutised (tee-ehitustööde ajaks) elemendid ja peatumist ning parkimist..
01 jaan Märgistus. Vertikaalne märgistus
Ivanovski Igor 0 621
Jagu 3. Vertikaalne märgistus Artikkel 26. Üldsätted (1) Vertikaalne märgistus – tee äärde paigutatud vahelduvad valged ja mustad triibud või valgetele postidele kinnitatud helkurid musta kaldu triibuga või ilma. (2) Vertikaalse märgistuse graafilised kujutised on toodud määruse lisas 9. Artikkel 27. Vertikaalne märgistus ja selle tähendus Vertikaalse märgistuse elemendid omavad järgmisi tähendusi: ..
01 jaan Signaalid. Valgusfoorid
Ivanovski Igor 0 711
Nõuded liiklusvalgustile. Osa 1. Artikkel 28. Liiklusvalgusti ja liiklusvalgustite gruppide määratlemine. Üldnõuded. (1) Liiklusvalgusti on elektriseade, mida kasutatakse liikluse reguleerimiseks teel valgussignaalide abil. (2) Liiklusvalgustid jagunevad järgmistesse gruppidesse: 1) ringvalgustid; 2) nooltega valgustid; 3) lisasektsiooniga valgustid; 4) kollase vilkuva vilkuriga valgustid; 5) ühistranspordi valgustid; 6) valgustid; 7) ülekäiguraja valgustid; 8) jalgrat..
01 jaan Signaalid. Reguleerijad
Ivanovski Igor 0 563
Artikkel 10. Reguleerija signaalid Pilt Kirjeldus Reguleerija käe üles tõstmine keelab liikluse. Kui reguleerija tõstab käe üles ja näitab peatumiskohta, peavad liiklusosalised kohe peatuma. Kui liikl..
01 jaan B-kategooria mootorsõiduki juhi lõppastme koolitus
Ivanovski Igor 0 206
Lõppastme koolitus Teooriaõpe Sõiduõpe Teema Õppetunde Teema Sõidutunde LT1. Keskkonda säästev, ohutu ja teisi liiklejaid arvestav mõtteviis. Käitumine libedates teeoludes 3 LS1. Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine 1 LT2. Libedasõidu riskivältimise praktikum 1 LS2. Lib..
01 jaan Autoga sõiduõppe algkursus
Ivanovski Igor 0 246
Sõiduauto juhtimise algkoolituse teoreetiline osa Programm kehtib alates 01.01.2024 Nr Teema nimi Tunnid T1 Õppetöö järjekorra ja eesmärkide ülevaade. Juhend iseseisvaks õppeks. 2 T2 Liiklus kui süsteem. Terminid. 2 T3 Liiklus kui süsteem. Terminid. 2 + 1 T4 Liiklus kui süsteem. Reguleerija märguanded. Foorid. 2 + 1 T5 Liiklus kui süsteem..
01 jaan Autokoolis õppemaksu tasumise kord
Ivanovski Igor 0 714
Meie autoskoolis õppemaksu tasumine on võimalik nii sularahas kui ka ülekandega. Allpool on toodud üksikasjalik teave maksmise korra kohta. Esmane sissemakse Esmane sissemakse on 150 eurot. See summa hõlmab: teooriatunde, esmaabi koolitus ja osa kontori kuludest. Esmane sissemakse saab üle kanda autoskooli kontole või maksta sularahas esimesel kohtumisel. Sõidutunnid Praktilised sõidutunnid algavad peale teise sissemakse tegemist ja jätkuvad vastavalt maksete laekumisele. Teine sissem..
01 jaan Esmaabi koolituskursused
Ivanovski Igor 0 423
Esmaabiõppe tundide arvestamise korra ja esmaabiteadmiste kontrolli kinnitamine Kinnitada esmaabiõppele vastuvõtu kord alates 01.01.2023. Kui õpilane esitab teise autoskooli või muu asutuse väljastatud esmaabiõppe lõpetamise dokumendi, võib esmaabiõppe kursust mootorsõidukijuhtidele aktsepteerida, kui järgitakse kõiki alljärgnevaid tingimusi: Dokumendis peab olema märgitud, et tegemist on esmaabiõppega; Õpetaja nimi tuleb märkida esmaabiõppe tunnistusele. Mootorsõiduki juhi esmaabiõpeta..
01 jaan Koolituse järel väljastatavad dokumendid
Ivanovski Igor 0 439
Kui õpilane on edukalt täitnud kõik õppekavas ettenähtud nõuded, antakse talle Koolituse läbimise tunnistus. Tunnistusel märgitakse järgmised andmed: Koolitatava nimi ja isikukood; Koolitusasutuse nimi ja registrikood, mis viis koolituse läbi; Koolituse toimumise aeg; Tunnistuse väljaandmise kuupäev; Tunnistuse number; Eksami protokolli number ja kuupäev. Kui õpilane ei ole õppekava nõudeid täitnud või on neid täitnud ainult osaliselt, antakse talle Koolitusel osalemise..
01 jaan B-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava
Ivanovski Igor 0 569
Õppekavarühm: Transporditeenused Õppe kogumaht: Algastmes: min 28 auditoorset tundi (õppetunni kestus 45 minutit) ja 30 sõidutundi (45 min). Lõppastmes: 4 auditoorset tundi ja 2 sõidutundi. Õppe sisu: Juhi ettevalmistamine vastavalt õppekavale andes õpilasele teadmised, oskused ja hoiakud liikluses käitumiseks, mis vastavad taotletava kategooria mootorsõiduki juhile kehtestatud kvali..
01 jaan Hinnad autoõppes
Ivanovski Igor 0 14330
Algkoolitus - 850 €Teooria - 22 tundiSõidutunnid - 30 tundi, igaüks 45 minutitSõidutunnid öisel ajal (sisaldub 30 tunnis)Sõidutunnid libedal teel (sisaldub 30 tunnis).Esimene abi - 30 €16 akadeemilist tundiKokku: 880 €..
02 aug 2024. aasta tunniplaan
Ivanovski Igor 0 223
Journal 3 Blog employs advanced typography styles for page elements, including custom drop-cap support as well as optional newspaper-like fluid columns (where supported). You can break the page in up to 4 columns and change the layout per breakpoint for the best article layout on any screen width. The Journal blog is a simple but very powerful system built directly into the Journal admin offering a very advanced feature set with well over 500 editable options for the blog only. You can author un..
15 sept Autokool BRAVO koolituste kvaliteedi tagamise alused
Ivanovski Igor 0 5783
1. Üldsätted Igor Ivanovski Autokool BRAVO (edaspidi: Koolitaja) lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, asutuse põhikirjast, õppekorralduse alustest ja teistest asutuse siseseks kasutamiseks mõeldud dokumentidest. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel juhindub Koolitaja väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest. Koolitaja korraldab täienduskoolitusi järgmistes valdkondades: ..
15 sept Tulumaksu tagastus
Ivanovski Igor 0 474
Oluline teave autokooli õpilastele Austatud autokooli õpilased ja tulevased õpilased! Tahame teie tähelepanu juhtida olulisele uuendusele, mis puudutab õppemaksu mahaarvamise võimalust Eesti Vabariigi tulumaksust. Vastavalt hiljutistele muudatustele maksuseadusandluses, AM, A, A1, A2, B ja B1 kategooria mootorsõidukijuhtide koolituskulud ei kuulu tulumaksust mahaarvamisele ega tagastamisele. See tähendab, et te ei saa oma maksukohustust vähendada autokoolis õppimise kulude arvelt. Selline otsus ..
15 sept Õpetajad
Ivanovski Igor 0 710
..
15 sept Õppe litsents
Ivanovski Igor 0 551
..
Tooted 1 kuni 35, kokku 35 tootest (1 lehekülge)

See veebisait kasutab küpsiseid teenuse parendamiseks. Veebisaidi kasutamist jätkates nõustute nende kogumisega. Kui te ei nõustu, sulgege veebisait. Lisateavet leiate küpsiste kasutamise poliitikast ja ELi õigusaktidest.