Tunnusmärgid
Pilt Kirjeldus
Aeglustuv sõiduk
Algaja juht
Invaliid
Kiiruse piirang
Laste rühm
Lai last
Riigi tunnusmärk
Väljaulatuv last
Õppe sõit
Ohtlik last
Autokolonn
Pikk või raske last või mootorsõiduk
Pikk või raske last või mootorsõiduk
Liikumispuudega inimeste transpordivahendi parkimiskaart