Jagu 3. Eesõiguse märgid Artikkel 6.
Üldised sätted
(1) Eesõiguse märgid määratlevad läbimise järjekorra reguleerimata ristmikel, reguleerimata ristumisaladel sõiduteedel, raudteeülesõitudel, kitsastel teelõikudel ja muudes kohtades, kus see on vajalik. Artikkel 7. Eesõiguse märgid ja nende tähendused Kehtestatakse järgmised eesõiguse märgid ja nende tähendused:
Pilt Kirjeldus
1) märk 211 «Peatee» tähistab teed, millel liikuv juht omab eesõigust reguleerimata ristmikel võrreldes teistel teedel liikuvate sõidukijuhtidega;
2) märk 212 «Peatee lõpp» näitab märgiga 211 «Peatee» tähistatud peatee lõppu;
3) märk 221 «Anna teed» kohustab juhti andma teed kõrvalteel liikuvatele sõidukitele, ja kui on paigaldatud lisatahvel 834 «Eesõigusega suund või peatee», siis peateel liikuvatele sõidukitele, või sõidukitele teel, millele on antud eesõigus. Märk, mis on paigaldatud peateele, tähistab samal ajal peatee lõppu;
4) märk 222 «Peatu ja anna teed» kohustab juhti peatuma enne peatumisjoont, ja kui seda ei ole – enne ristmikku kõrvaltee sõidutee serva juures, teistes kohtades – enne märki. Juht on kohustatud andma teed kõrvalteel liikuvatele sõidukitele, ja kui on paigaldatud lisatahvel 834 «Eesõigusega suund või peatee», siis peateel liikuvatele sõidukitele, või sõidukitele teel, millele on antud eesõigus. Ristmikul, kus kõigil harudel on paigaldatud märk 222, peab juht andma teed paremalt lähenevale või seal juba olevale sõidukile. Sellisel juhul hoiatab juhti märk 132 «Võrdsete teede ristmik»;
5) märk 231 «Vastassuuna liikluse eesõigus» kohustab juhti andma teed vastutulevatele sõidukitele kitsal teelõigul või sellele lähenedes;
6) märk 232 «Eesõigus vastassuuna liikluse ees» annab juhile õiguse eesõiguslikule läbimisele kitsal teelõigul.