Sektsioon 7. Informatsioonimärgid Artikkel 16.
Üldised sätted
(1) Informatsioonimärgid annavad teavet võimalike marsruutide ja liikumissuundade, ümbersõidu marsruudi ning liikumise eripära kohta.
(2) Otse noolega, mis on kantud informatsioonimärgile, näidatakse pöörde suunda märkidel, mis on paigaldatud otse enne pöördekohta, ja kõver noolega - märkidel, mis on paigaldatud teatud kaugusele pöörde kohast.
(3) Informatsioonimärkide graafilised kujutised on toodud lisas 6 otsusele.
Artikkel 17. Informatsioonimärgid ja nende tähendus
(1) Järgmised informatsioonimärgid ja nende tähendused on määratud:
Pilt Kirjeldus
Märk 611 "Liikumise skeem" näitab liikumisrada ristmikul mõne pöörde keelamisel või keerukal ristmikul lubatud liikumissuundu;
Märk 621 "Eelnevad suunajuhised" näitab liikumissuundi elukohtade või muude sihtkohtade suunas. Märk 621 võib sisaldada teede numbreid, suunaviite- ja muude teemärkide kujutisi, mis informeerivad liikluskorralduse eripäradest, teenindusobjektide sümboleid ja muid ametlikult heaks kiidetud sümboleid. Märki all olev number näitab kaugust ristmikule. Kui teelõigul on keelavaid märke, võib märgil 621 näidata võimalust selle lõigu ümbersõiduks;
Märk 621 "Eelnevad suunajuhised" näitab liikumissuundi elukohtade või muude sihtkohtade suunas. Märk 621 võib sisaldada teede numbreid, suunaviite- ja muude teemärkide kujutisi, mis informeerivad liikluskorralduse eripäradest, teenindusobjektide sümboleid ja muid ametlikult heaks kiidetud sümboleid. Märki all olev number näitab kaugust ristmikule. Kui teelõigul on keelavaid märke, võib märgil 621 näidata võimalust selle lõigu ümbersõiduks;
Märk 621 "Eelnevad suunajuhised" näitab liikumissuundi elukohtade või muude sihtkohtade suunas. Märk 621 võib sisaldada teede numbreid, suunaviite- ja muude teemärkide kujutisi, mis informeerivad liikluskorralduse eripäradest, teenindusobjektide sümboleid ja muid ametlikult heaks kiidetud sümboleid. Märki all olev number näitab kaugust ristmikule. Kui teelõigul on keelavaid märke, võib märgil 621 näidata võimalust selle lõigu ümbersõiduks;
Märk 621 "Eelnevad suunajuhised" näitab liikumissuundi elukohtade või muude sihtkohtade suunas. Märk 621 võib sisaldada teede numbreid, suunaviite- ja muude teemärkide kujutisi, mis informeerivad liikluskorralduse eripäradest, teenindusobjektide sümboleid ja muid ametlikult heaks kiidetud sümboleid. Märki all olev number näitab kaugust ristmikule. Kui teelõigul on keelavaid märke, võib märgil 621 näidata võimalust selle lõigu ümbersõiduks;
Märk 622 "Eelnevad suunajuhised" näitab liikumissuundi elukohtade või muude sihtkohtade suunas. Märk 622 võib sisaldada teede numbreid, suunaviite- ja muude teemärkide kujutisi, mis informeerivad liikluskorralduse eripäradest, teenindusobjektide sümboleid ja muid ametlikult heaks kiidetud sümboleid. Märki all olev number näitab kaugust ristmikule. Kui teelõigul on keelavaid märke, võib märgil 622 näidata võimalust selle lõigu ümbersõiduks;
Märk 623a "Eelnevad suunaviidad" näitavad liikumissuundi elukohtade või muude sihtkohtade suunas. Märkidel 623a võivad olla teede numbrid;
Märk 623a "Eelnevad suunaviidad" näitavad liikumissuundi elukohtade või muude sihtkohtade suunas. Märkidel 623a võivad olla teede numbrid;
Märk 623a "Eelnevad suunaviidad" näitavad liikumissuundi elukohtade või muude sihtkohtade suunas. Märkidel 623a võivad olla teede numbrid;
Märk 623a "Eelnevad suunaviidad" näitavad liikumissuundi elukohtade või muude sihtkohtade suunas. Märkidel 623a võivad olla teede numbrid;
Märk 623a "Eelnevad suunaviidad" näitavad liikumissuundi elukohtade või muude sihtkohtade suunas. Märkidel 623a võivad olla teede numbrid;
Märk 623a "Eelnevad suunaviidad" näitavad liikumissuundi elukohtade või muude sihtkohtade suunas. Märkidel 623a võivad olla teede numbrid;
Märk 623b "Eelnevad suunaviidad" näitavad liikumissuundi elukohtade või muude sihtkohtade suunas. Märkidel 623b võivad olla teede numbrid. Number märgi alumisel osal näitab kaugust ristmikule;
Märk 623b "Eelnevad suunaviidad" näitavad liikumissuundi elukohtade või muude sihtkohtade suunas. Märkidel 623b võivad olla teede numbrid. Number märgi alumisel osal näitab kaugust ristmikule;
Märk 623c "Eelnev suunaviit" näitab liikumissuundi elukohtade või muude sihtkohtade suunas. Märkil 623c võib olla teede numbreid, suunaviite- ja muude teemärkide kujutisi, mis informeerivad liikluskorralduse eripäradest, teenindusobjektide sümboleid ja muid ametlikult heaks kiidetud sümboleid. Märgi alumisel osal olev number näitab kaugust ristmikule. Kui teelõigul on keelavaid märke, võib märgil 623c näidata võimalust selle lõigu ümbersõiduks;
Märk 623c "Eelnev suunaviit" näitab liikumissuundi elukohtade või muude sihtkohtade suunas. Märkil 623c võib olla teede numbreid, suunaviite- ja muude teemärkide kujutisi, mis informeerivad liikluskorralduse eripäradest, teenindusobjektide sümboleid ja muid ametlikult heaks kiidetud sümboleid. Märgi alumisel osal olev number näitab kaugust ristmikule. Kui teelõigul on keelavaid märke, võib märgil 623c näidata võimalust selle lõigu ümbersõiduks;
Märk 623c "Eelnev suunaviit" näitab liikumissuundi elukohtade või muude sihtkohtade suunas. Märkil 623c võib olla teede numbreid, suunaviite- ja muude teemärkide kujutisi, mis informeerivad liikluskorralduse eripäradest, teenindusobjektide sümboleid ja muid ametlikult heaks kiidetud sümboleid. Märgi alumisel osal olev number näitab kaugust ristmikule. Kui teelõigul on keelavaid märke, võib märgil 623c näidata võimalust selle lõigu ümbersõiduks;
Märk 623c "Eelnev suunaviit" näitab liikumissuundi elukohtade või muude sihtkohtade suunas. Märkil 623c võib olla teede numbreid, suunaviite- ja muude teemärkide kujutisi, mis informeerivad liikluskorralduse eripäradest, teenindusobjektide sümboleid ja muid ametlikult heaks kiidetud sümboleid. Märgi alumisel osal olev number näitab kaugust ristmikule. Kui teelõigul on keelavaid märke, võib märgil 623c näidata võimalust selle lõigu ümbersõiduks;
Märk 623d "Eelnev suunaviit" näitab liikumissuundi elukohtade või muude sihtkohtade suunas. Märkil 623d võib olla teede numbreid;
Märk "Suunaviidad" 631 näitab liikumissuunda ja kaugust elukohast või muudest sihtkohtadest;
Märk "Suunaviidad" 631 näitab liikumissuunda ja kaugust elukohast või muudest sihtkohtadest;
Märk 631 punasel taustal näitab liikumissuunda ja kaugust tuletõrjehüdrandini;
Märk 632 "Suunaviidad" näitab liikumissuunda ja kaugust elukohtadele või muudele sihtkohtadele;
Märk 633 "Suunaviidad" näitab liikumissuunda ja kaugust elukohtadele või muudele sihtkohtadele;
Märk 634 näitab liikumissuunda ja kaugust turismiobjektidele (turismi vaatamisväärsustele, kultuurimälestistele või looduskaitsealadele jne);
Märk 635 näitab liikumissuunda ja kaugust eratee üldkasutatavatele objektidele ning kaugust eraomandile;
Märk 636 näitab liikumissuunda ja kaugust juriidilisele isikule (asutusele);
Märk 637 näitab jalakäijate ja jalgratturite marsruuti ning kaugust sihtpunktile;
Märk 637 näitab jalakäijate ja jalgratturite marsruuti ning kaugust sihtpunktile;
Märk 637 näitab jalakäijate ja jalgratturite marsruuti ning kaugust sihtpunktile;
Märgil 641 "Geograafilise nime tähistus" on näidatud haldus-territoriaalse üksuse, asula, jõe, järve või muu koha nimi;
Märgil 641 "Geograafilise nime tähistus" on näidatud haldus-territoriaalse üksuse, asula, jõe, järve või muu koha nimi;
Märgil 641 "Geograafilise nime tähistus" on näidatud haldus-territoriaalse üksuse, asula, jõe, järve või muu koha nimi;
Märgil 641 "Geograafilise nime tähistus" on näidatud haldus-territoriaalse üksuse, asula, jõe, järve või muu koha nimi;
Märgil 641 "Geograafilise nime tähistus" on näidatud haldus-territoriaalse üksuse, asula, jõe, järve või muu koha nimi;
Märgil 642 "Turismiobjekti tähistus" on näidatud turismiobjekti (vaatamisväärsuse, looduskaitseala või muu objekti) nimi;
Märk 654d "Teede number", millel on katkendlik joon, paigaldatakse teedele, mis viivad teele, millel on märgitud numbri märk;
Märk 655a "Teede number", millel on katkendlik joon, näitab teede suunda, mis viivad teele, millel on märgitud numbri märk;
Märk 655b "Teede number", millel on katkendlik joon, näitab teede suunda, mis viivad teele, millel on märgitud numbri märk;
Märk 655c "Teede number", millel on katkendlik joon, näitab teede suunda, mis viivad teele, millel on märgitud numbri märk;
Märk 655d "Teede number", millel on katkendlik joon, näitab teede suunda, mis viivad teele, millel on märgitud numbri märk;
Märk 655e "Teede number", millel on katkendlik joon, näitab teede suunda, mis viivad teele, millel on märgitud numbri märk;
Märk 656 "Jalgrattatee number" näitab jalgrattatee numbrit, mille on määranud taust, tekst ja ääris vastavalt jalgrattatee väärtusele järgmistel värvidel: 1) Rahvusvahelised ja riiklikud jalgrattateed - punane taust, valge tekst ja ääris;
Märk 656 "Jalgrattatee number" näitab jalgrattatee numbrit, mille on määranud taust, tekst ja ääris vastavalt jalgrattatee väärtusele järgmistel värvidel: 2) Maakonna jalgrattateed - sinine taust, valge tekst ja ääris;
Märk 656 "Jalgrattatee number" näitab jalgrattatee numbrit, mille on määranud taust, tekst ja ääris vastavalt jalgrattatee väärtusele järgmistel värvidel: 3) Kohalikud jalgrattateed - valge taust, must tekst ja ääris.
Märk 656 "Jalgrattatee number" näitab jalgrattatee numbrit, mille on määranud taust, tekst ja ääris vastavalt jalgrattatee väärtusele järgmistel värvidel: 1) Rahvusvahelised ja riiklikud jalgrattateed - punane taust, valge tekst ja ääris; 2) Maakonna jalgrattateed - sinine taust, valge tekst ja ääris; 3) Kohalikud jalgrattateed - valge taust, must tekst ja ääris.
Märk 657 "Jalgrattatee number" näitab lisaks jalgrattatee suunda.
Märk 658 "Jalgrattatee number" näitab jalgrattatee suunda, mis juhatab märgitud jalgrattatee numbriga teele.
Märk 661a "Kaubaautode liikumissuund" näitab soovitatavat liikumissuunda kategooria "C" sõidukitele, traktoritele ja isejuhtivatele masinatele, samuti autorongidele ja masinrongidele, mille koosseisuks on üks ülalnimetatud sõidukitest. Kui märgil on maksimaalne mass (tonnides) märgitud, siis näidatakse soovitatavat liikumissuunda sõidukitele, autorongidele ja masinrongidele, mille registreerimismass või registreerimismasside summa koosseisus olevate sõidukite puhul ületab märgitud massi;
Märk 661b "Kaubaautode liikumissuund" näitab soovitatavat liikumissuunda kategooria "C" sõidukitele, traktoritele ja isejuhtivatele masinatele, samuti autorongidele ja masinrongidele, mille koosseisuks on üks ülalnimetatud sõidukitest. Kui märgil on maksimaalne mass (tonnides) märgitud, siis näidatakse soovitatavat liikumissuunda sõidukitele, autorongidele ja masinrongidele, mille registreerimismass või registreerimismasside summa koosseisus olevate sõidukite puhul ületab märgitud massi;
Märk 661c "Kaubaautode liikumissuund" näitab soovitatavat liikumissuunda kategooria "C" sõidukitele, traktoritele ja isejuhtivatele masinatele, samuti autorongidele ja masinrongidele, mille koosseisuks on üks ülalnimetatud sõidukitest. Kui märgil on maksimaalne mass (tonnides) märgitud, siis näidatakse soovitatavat liikumissuunda sõidukitele, autorongidele ja masinrongidele, mille registreerimismass või registreerimismasside summa koosseisus olevate sõidukite puhul ületab märgitud massi;
Märk 661d "Kaubaautode liikumissuund" näitab soovitatavat liikumissuunda kategooria "C" sõidukitele, traktoritele ja isejuhtivatele masinatele, samuti autorongidele ja masinrongidele, mille koosseisuks on üks ülalnimetatud sõidukitest. Kui märgil on maksimaalne mass (tonnides) märgitud, siis näidatakse soovitatavat liikumissuunda sõidukitele, autorongidele ja masinrongidele, mille registreerimismass või registreerimismasside summa koosseisus olevate sõidukite puhul ületab märgitud massi;
Märk 661e "Kaubaautode liikumissuund" näitab soovitatavat liikumissuunda kategooria "C" sõidukitele, traktoritele ja isejuhtivatele masinatele, samuti autorongidele ja masinrongidele, mille koosseisuks on üks ülalnimetatud sõidukitest. Kui märgil on maksimaalne mass (tonnides) märgitud, siis näidatakse soovitatavat liikumissuunda sõidukitele, autorongidele ja masinrongidele, mille registreerimismass või registreerimismasside summa koosseisus olevate sõidukite puhul ületab märgitud massi;
Märk 662a "Ohtlike ainete vedamise tee" näitab liikumissuunda, mis on soovitatav sõidukitele, autorongidele ja masinrongidele, mis veavad ohtlikke kaupu;
Märk 662b "Ohtlike ainete vedamise tee" näitab liikumissuunda, mis on soovitatav sõidukitele, autorongidele ja masinrongidele, mis veavad ohtlikke kaupu;
Märk 662c "Ohtlike ainete vedamise tee" näitab liikumissuunda, mis on soovitatav sõidukitele, autorongidele ja masinrongidele, mis veavad ohtlikke kaupu;
Märk 662d "Ohtlike ainete vedamise tee" näitab liikumissuunda, mis on soovitatav sõidukitele, autorongidele ja masinrongidele, mis veavad ohtlikke kaupu;
Märk 662e "Ohtlike ainete vedamise tee" näitab liikumissuunda, mis on soovitatav sõidukitele, autorongidele ja masinrongidele, mis veavad ohtlikke kaupu;
Märk 663 "Avalik üritus" näitab liikumissuunda avaliku ürituse toimumiskoha poole;
Märk 664 "Avalik üritus" näitab liikumissuunda avaliku ürituse toimumiskoha poole;
Märk 665 "Avalik üritus" näitab liikumissuunda avaliku ürituse toimumiskoha poole;
Märk 666a "Avalik üritus" näitab liikumissuunda avaliku ürituse toimumiskoha poole. Märgil võivad olla kujutatud suunaviidad ja muud liiklusmärgid, mis teavitavad liikumise eripärast, teenindusobjektide sümbolid ja muud ametlikult heaks kiidetud sümbolid ja embleemid;
Märk 666b "Avalik üritus" näitab liikumissuunda avaliku ürituse toimumiskoha poole. Märgil võivad olla kujutatud suunaviidad ja muud liiklusmärgid, mis teavitavad liikumise eripärast, teenindusobjektide sümbolid ja muud ametlikult heaks kiidetud sümbolid ja embleemid;
Märk 666c "Avalik üritus" näitab liikumissuunda avaliku ürituse toimumiskoha poole. Märgil võivad olla kujutatud suunaviidad ja muud liiklusmärgid, mis teavitavad liikumise eripärast, teenindusobjektide sümbolid ja muud ametlikult heaks kiidetud sümbolid ja embleemid;
Märk 666d "Avalik üritus" näitab liikumissuunda avaliku ürituse toimumiskoha poole. Märgil võivad olla kujutatud suunaviidad ja muud liiklusmärgid, mis teavitavad liikumise eripärast, teenindusobjektide sümbolid ja muud ametlikult heaks kiidetud sümbolid ja embleemid;
Märk 666e "Avalik üritus" näitab liikumissuunda avaliku ürituse toimumiskoha poole. Märgil võivad olla kujutatud suunaviidad ja muud liiklusmärgid, mis teavitavad liikumise eripärast, teenindusobjektide sümbolid ja muud ametlikult heaks kiidetud sümbolid ja embleemid;
Märk 667a "Busside liikumissuund" näitab liikumissuunda, mis on soovitatav kategooria "D" sõidukitele koos haagisega või ilma haagiseta;
Märk 667b "Busside liikumissuund" näitab liikumissuunda, mis on soovitatav kategooria "D" sõidukitele koos haagisega või ilma haagiseta;
Märk 667c "Busside liikumissuund" näitab liikumissuunda, mis on soovitatav kategooria "D" sõidukitele koos haagisega või ilma haagiseta;
Märk 667d "Busside liikumissuund" näitab liikumissuunda, mis on soovitatav kategooria "D" sõidukitele koos haagisega või ilma haagiseta;
Märk 667e "Busside liikumissuund" näitab liikumissuunda, mis on soovitatav kategooria "D" sõidukitele koos haagisega või ilma haagiseta;
Märk 671a "Ümbersõidu skeem" näitab marsruuti ja ümbersõidu suunda ajutiselt liikluseks suletud teelõigul. Märgil võivad olla ka teised liiklusmärgid ja näidatud ümbersõidu teelõikude pikkus ja nimetused;
Märk 671a "Ümbersõidu skeem" näitab marsruuti ja ümbersõidu suunda ajutiselt liikluseks suletud teelõigul. Märgil võivad olla ka teised liiklusmärgid ja näidatud ümbersõidu teelõikude pikkus ja nimetused;
Märk 671a "Ümbersõidu skeem" näitab marsruuti ja ümbersõidu suunda ajutiselt liikluseks suletud teelõigul. Märgil võivad olla ka teised liiklusmärgid ja näidatud ümbersõidu teelõikude pikkus ja nimetused;
Märk 671b "Ümbersõidu skeem" näitab marsruuti ja ümbersõidu suunda ajutiselt liikluseks suletud teelõigul;
Märk 672 "Ümbersõidu skeem" näitab marsruuti ja ümbersõidu suunda ajutiselt liikluseks suletud teelõigul;
Märk 673 "Ümbersõidu skeem" näitab marsruuti ja ümbersõidu suunda ajutiselt liikluseks suletud teelõigul;
Märk 674 "Ümbersõidu" näitab ümbersõidu suunda ajutiselt liikluseks suletud teelõigul;
Märk 675 "Ümbersõidu" näitab ümbersõidu suunda ajutiselt liikluseks suletud teelõigul;
Märk 676 "Ümbersõit" näitab ümbersõidu suunda ajutiselt liikluseks suletud teelõigul;
Märk 677a "Ümbersõit" näitab ümbersõidu suunda ajutiselt liikluseks suletud teelõigul. Märgil võivad olla ka teised liiklusmärgid ja näidatud kaugused asulatesse või muudesse sihtkohtadesse;
Märk 677b "Ümbersõit" näitab ümbersõidu suunda ajutiselt liikluseks suletud teelõigul. Märgil võivad olla ka teised liiklusmärgid ja näidatud kaugused asulatesse või muudesse sihtkohtadesse;
Märk 677c "Ümbersõit" näitab ümbersõidu suunda ajutiselt liikluseks suletud teelõigul. Märgil võivad olla ka teised liiklusmärgid ja näidatud kaugused asulatesse või muudesse sihtkohtadesse;
Märk 677d "Ümbersõit" näitab ümbersõidu suunda ajutiselt liikluseks suletud teelõigul. Märgil võivad olla ka teised liiklusmärgid ja näidatud kaugused asulatesse või muudesse sihtkohtadesse;
Märk 677d "Ümbersõit" näitab ümbersõidu suunda ajutiselt liikluseks suletud teelõigul. Märgil võivad olla ka teised liiklusmärgid ja näidatud kaugused asulatesse või muudesse sihtkohtadesse;
Märk 677e "Ümbersõit" näitab ümbersõidu suunda ajutiselt liikluseks suletud teelõigul. Märgil võivad olla ka teised liiklusmärgid ja näidatud kaugused asulatesse või muudesse sihtkohtadesse;
Märk 678 "Reguleerija" näitab, et liikluse reguleerimine toimub reguleerija poolt;
Märk 679a "Ümbersõit" näitab jalakäijate ümbersõidu suunda ajutiselt liikluseks suletud teelõigul;
Märk 679b "Ümbersõit" näitab jalakäijate ümbersõidu suunda ajutiselt liikluseks suletud teelõigul;
Märk 679c "Ümbersõit" näitab jalakäijate ümbersõidu suunda ajutiselt liikluseks suletud teelõigul;
Märk 679c "Ümbersõit" näitab jalakäijate ümbersõidu suunda ajutiselt liikluseks suletud teelõigul;
Märk 681 "Pöördesuund" näitab liikumissuunda järskudel või ohtlikel pööretel. Märkide tähelepanu juhtimiseks võib ajutiselt muuta märgi valget tausta kollaseks;
Märk 681 "Pöördesuund" näitab liikumissuunda järskudel või ohtlikel pööretel. Märkide tähelepanu juhtimiseks võib ajutiselt muuta märgi valget tausta kollaseks;
Märk 682 "Pöördesuund" näitab liikumissuunda järskudel või ohtlikel pööretel. Märkide tähelepanu juhtimiseks võib ajutiselt muuta märgi valget tausta kollaseks;
Märk 682 "Pöördesuund" näitab liikumissuunda järskudel või ohtlikel pööretel. Märkide tähelepanu juhtimiseks võib ajutiselt muuta märgi valget tausta kollaseks;
Märk 683 "Tee harutamine" näitab teede harutamise kohta asukohta või tee lõppemist T-kujulisel ristmikul. Märki tähelepanu juhtimiseks võib ajutiselt muuta märgi valget tausta kollaseks;
Märk 684 "Hoiatuspiire" hoiatab ajutise liikluskorralduse muutuse eest teelõigul, teetööde või takistuste kohta teel. Märki tähelepanu juhtimiseks võib ajutiselt muuta märgi valget tausta kollaseks. Märkide kile võib kinnitada mis tahes takistusele;
Märk 685a "Tee harutamine" näitab tee harutamise suunda märgi paigaldamise kohas;
Märk 685b "Tee harutamine" näitab tee harutamise suunda märgi paigaldamise kohas. Märk näitab, et soovitatav sõidukiirus vähemalt ühe tee haru puhul tee harutamise kohas ei tohiks ületada 50 km/h;
Märk 686a "Ohtlik teelõik või tee äär" tähistab ohtlikku takistust tee vaba serva või sõiduraja (liiklusriba) ristumisel ja suunamisel liikumissuunast kõrvale. Märkidena 686 võib näidata märgitud hoiatusmärgiga ohtliku teelõigu või ohtliku koha algust. Ristumiskohad kaldub tee suhtes või vastassuuna liiklusriba suunas;
Märk 686b "Ohtlik teelõik või tee äär" tähistab ohtlikku takistust tee vaba serva või sõiduraja (liiklusriba) ristumisel ja suunamisel liikumissuunast kõrvale. Märkidena 686 võib näidata märgitud hoiatusmärgiga ohtliku teelõigu või ohtliku koha algust. Ristumiskohad kaldub tee suhtes või vastassuuna liiklusriba suunas;
Märk 687 "Posti tähistus" võib paikneda teise märgi all või iseseisva märgina ristmike, harude, ohutussaarte või muude kohtade tähistamiseks. Märkide kile võib ümbritseda mis tahes post;
Märk 688a "Künnis" tähistab künnist ja selle laiust. Sõidurajad kaldpinnal suunduvad teekatte poole. Märke võib puududa teel, kus lubatud sõidukiiruseks on 30 km/h või vähem.
Märk 688b "Künnis" tähistab künnist ja selle laiust. Sõidurajad kaldpinnal suunduvad teekatte poole. Märke võib puududa teel, kus lubatud sõidukiiruseks on 30 km/h või vähem.